Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Robert Schön att medla i avtalskonflikten mellan Handels och Svensk Handel.

Medlarna börjar med att träffa facket och arbetsgivarna var för sig. De sätter sig in i konflikten och försöker förstå båda parternas ståndpunkter. Senare träffar medlarna facket och arbetsgivarna tillsammans.

Medlarnas mål är att få parterna att enas om ett kollektivavtal innan en strejk hinner bryta ut. I konflikten mellan Handels och Svensk Handel behöver en uppgörelse bli klar senast torsdag 12 november. Annars hotar Handels med strejk i butiker och lager från fredag 13 november.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet. Robert Schön är tidigare bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna.

De tre senaste avtalsrörelserna (2017, 2016 och 2013) har Handels och Svensk Handel träffat avtal utan att facket varslat om konflikt. Konfliktvarsel och medling förekom däremot 2012, 2010 och 2007. Alla gångerna träffades avtal innan konflikten hann bryta ut.

Det är 25 år sedan Handels faktiskt strejkade i en avtalsrörelse.

Fakta: Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som inrättades år 2000. 

Myndighetens uppdrag är att verka för en väl fungerande lönebildning och medla i arbetstvister.

Generaldirektör är Irene Wennemo. Myndigheten har nio anställda och cirka 30 medlare tillgängliga för medlingsuppdrag.

Medlare har vanligen lång erfarenhet av förhandlingar, ofta från fackförbund eller arbetsgivarorganisationer.