På lördag, 31 oktober, löper kollektivavtalen ut för butiker och lager, liksom för industrin och en lång rad andra avtalsområden på svensk arbetsmarknad. Inför sista veckans förhandlingar höjer Handels tonläget mot arbetsgivarna. Per Bardh gör klart att facket denna gång kräver resultat i frågan om trygga jobb.

– Vi tar på oss ansvaret för att lösa frågan om förbättringar när det gäller anställningsformerna. Vår högsta prioritering är att få bort allmän visstid. Det är viktigt för Handels, men också för andra LO-förbund som Kommunal, Hotell och restaurang, Fastighets och Transport, säger Per Bardh.

Fakta: Industrin sätter märket

På lördag 31 oktober löper kollektivavtalen ut för en stor del av svensk arbetsmarknad.

Praxis är att ett av de först träffade kollektivavtalen i industrin utgör ”märket” för övriga arbetsmarknaden. Det avtalet bestämmer bland annat storleken på löneökningarna och avtalsperiodens längd.

Efter industrin brukar det vara handelns tur att träffa avtal. Hur frågor om trygga jobb, till exempel allmän visstid, hanteras i Handels avtal kan denna gång bli avgörande för flera andra avtalsområden.

Frågan om trygga jobb regleras enligt Handels inte tillfredsställande i det avtalsförslag som Svenskt Näringsliv och PTK förhandlat fram och som LO sagt nej till (se bakgrundsruta nedan).

Enligt avtalsförslaget ska arbetsgivare få göra fler undantag från turordningen vid uppsägningar. I gengäld ökas resurserna för kompetensutveckling och för omställning till nytt jobb för den som blir uppsagd.

– Det finns både plus och minus med avtalsförslaget, och det är något mer balanserat än Toijerutredningen. Kompetensutveckling är vad tjänstemännen och delar av industrin har krävt i förhandlingarna. Det är bra för våra medlemmar också, men det viktigaste för oss har varit frågorna om hyvling, ofrivillig deltid och allmän visstid, säger Per Bardh.

Enligt avtalsförslaget ska allmän visstid tas bort och ersättas med vad som kallas särskild visstid. Efter 18 månader på särskild visstid omvandlas anställningen till tillsvidareanställning.

Det arbetsgivarna erbjuder är en sminkad gris!

Per Bardh

– Det hjälper inte oss, vi har tolv månader som gräns i våra kollektivavtal. Det arbetsgivarna erbjuder är en sminkad gris! 

Per Bardh menar att ”särskild visstid” inte på avgörande sätt skiljer sig från allmän visstid, som medför otrygghet för många butiksanställda.

– Arbetsgivaren kan fortfarande anställa på visstid om hen vill. Vi kräver att visstidsanställningar ska få förekomma endast när det finns behov.

En sådan skrivning finns i lager- och e-handelsavtalet som träffades 2017. Regeln är att arbetsgivaren får anställa på visstid vid tydligt definierade behov, så som arbetstoppar. I andra fall krävs överenskommelse med facket.

En liknande skrivning vill Handels nu ha in i detaljhandelsavtalet för butiksanställda.

Per Bardh betonar att frågan är angelägen också för en rad andra LO-förbund. Han antyder att en stor del av LO är berett att ta strid för dessa trygghetsfrågor.

– Vi måste hitta en lösning. Om det inte går är konflikt sista utvägen.

Fotnot: Handelsnytt har erbjudit Svensk Handel att kommentera artikeln. Organisationen avböjer, med hänvisning till att man ”vill sköta förhandlingarna i förhandlingsrummet och inte i media”.

BAKGRUND: Förslag till nytt huvudavtal

Frågan om trygga jobb har, med Per Bardhs uttryck ”dansat jenka” mellan förhandlingsborden, det vill säga hoppat fram och tillbaka. Han syftar på att frågorna behandlades i förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK som kraschade 1 oktober och sedan återupptogs i mitten av månaden.

Den 16 oktober meddelade arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv och tjänstemannafacken i PTK att man var överens om ett förslag till huvudavtal, medan LO enhälligt sa nej.

Därför är trygga jobb nu åter en stridsfråga i avtalsförhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel.

De senaste dagarna har allt fler röster höjts för att förslaget till huvudavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK ska bli grund för lagstiftning i stället för den så kallade Toijerutredningen som lades fram i somras och som enligt januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna ska bli lag om inte fack och arbetsgivare kommer överens.

Till dem som förordat huvudavtalsförslaget hör – utöver fackliga organisationer för tjänstemän och akademiker – flera politiska partier, statliga Medlingsinstitutet och tongivande LO-förbundet IF Metall.

Avtalsförslaget mellan Svenskt Näringsliv och PTK finns att läsa här.