Handels ordförande Linda Palmetzhofer är glad över uppgörelsen.

– Med det här avtalet ökar vi både jämställdheten och rättvisan. Vi har fått ett riktigt bra avtal, inte minst för dem med låga löner. Det gläder mig mycket, säger Linda Palmetzhofer.

Avtalet håller sig enligt Linda Palmetzhofer inom märket i avtalsrörelsen, 5,4 procent. Lönerna höjs med 774 kr/mån den 1 november 2020 och ytterligare 580 kr/mån den 1 april 2022.

Åldern för inbetalning av avtalspension sänks successivt under perioden från 25 till 22 år. I handeln, som har många unga anställda, tar denna satsning något större del av löneutrymmet jämfört med andra branscher.

Allmän visstid

Den svåra frågan om allmän visstid ska ses över av fack och arbetsgivare gemensamt i en arbetsgrupp. En annan arbetsgrupp ska se över ob-tilläggen i detaljhandelsavtalet.

– Arbetsgivarna har lämnat ett förslag på en ny modell för ob-tilläggen, och vi har våra krav på förändringar. Vi ska titta på frågorna tillsammans, säger Linda Palmetzhofer.

Vad vann ni genom att varsla om strejk och tillkalla medling?

– Vi lyckades få igenom en låglönesatsning. Det gav mer pengar. Men vi vann också att vi fick en känsla av en organisation som är fantastisk! Massor med medlemmar och förtroendevalda är villiga att stå upp för det som är viktigt.

Resultatet visar enligt Linda Palmetzhofer att den svenska modellen fungerar.

– Vi har spelregler för vad som ska gälla, och möjlighet att vidta åtgärder om vi behöver.

Vissa arbetsgivare har dock enligt facket inte hållit sig till spelreglerna, då de kartlagt anställdas fackliga medlemskap och uppmanat till strejkbryteri.

– På vissa ställen har det varit riktigt dåligt. Det beteende har varit helt förkastligt, man blir riktigt förbannad. Enskilda medlemmar har drabbats av extrema påhopp och de förtroendevalda har dragit ett stort lass.

Hur har det påverkat relationen mer er motpart under medlingen?

– Vi bara träffat medlarna, inte arbetsgivarna.

Vad händer nu på de strejkvarslade arbetsplatserna?

– De har fått besök av personal från Handels som förklarat situationen. Och i kväll har vi ett digitalt möte där vi får tacka dem extra mycket för det arbete de har genomfört.

Fakta: avtalen i korthet:

Detaljhandelsavtalet (butik):

LÖN: Lönerna höjs med 774 kr/mån den 1 november 2020 och ytterligare 580 KR/mån den 1 april 2022.

80 procent av höjningen är varje anställd garanterad, 20 procent fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen.

Minimilönerna höjs med 90 procent av utgående löner.

Avtalet ger en högre höjning i procent på lägstalönerna jämfört med övriga löner. Och även övriga löner höjs mest för dem som tjänar minst, det vill säga under 26 100 kronor på heltid.

TRYGGA JOBB:

Frågan om allmän visstid ska hanteras i en arbetsgrupp mellan Handels och Svensk Handel. Gruppens arbete ska vara klart 31 augusti 2021.

Lager och e-handelsavtalet

LÖN: Lönerna höjs med 774 kr/mån den 1 november 2020 och ytterligare 580 kr/mån den 1 april 2022.

80 procent av höjningen är varje anställd garanterad, 20 procent fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen.

Minimilönerna höjs med 90 procent av utgående löner.

PENSION (Båda avtalen)

Åldern för att tjäna in avtalspension sänks 

I våras kom Svenskt Näringsliv, LO och PTK överens om att sänka åldern för när tjänstepensionen börjar tjänas in. Denna överenskommelse gäller nu även för de anställda på privata butiker, lager och e-handel. 

Åldern för intjänande av ålderspension ändras 

– från och med den 1 januari 2021 till 24 år, 
– från och med den 1 januari 2022 till 23 år, 
– från och med den 1 januari 2023 till 22 år. 

Avsättningen ska redovisas på lönespecifikationerna.

ARBERTSMILJÖ:
Parterna ska inrätta en arbetsgrupp för arbetsmiljö. 

Syftet är att öka kunskaperna i branschen om vikten av att förebygga ohälsa, inklusive friskvårdsfrågor, samt  hantera ohälsa som redan uppkommit. Arbetsgruppen ska även arbeta med och följa den statliga utredningen om sexuella trakasserier från kunder.