Jag blivit kallad till en operation. Den är inte akut, men om inget görs nu kan det bli värre i framtiden. Min fråga är om min arbetsgivare, som är ett litet lager, kan neka mig ledigt för operationen och kräva att jag ska flytta operationen?

/Raimond

Svar:

Hej Raimond! Om du har blivit kallad till en operation, oavsett för vad den gäller, så kan din arbetsgivare inte neka dig sjukskrivning för operationen.
Efter ett karensavdrag ska det utgå sjuklön från din arbetsgivare för kalenderdag 2–14. Från kalenderdag 15 i sjukperioden tar Försäkringskassan vid, om du fortfarande skulle vara sjukskriven.
Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats så kan du även söka ersättning från Avtalssjukförsäkringen (AGS) från AFA Försäkringar på www.afa.se . Försäkringen gäller från kalenderdag 15 i din sjukperiod och kan ge dig extra ersättning vid sjukskrivning.
/Lotta, facklig rådgivare