Jag jobbar på ett lager med kollektivavtal och tycker att min lön är lite låg i förhållande till min prestation. Nu undrar jag hur jag själv löneförhandlar med min chef? Har jag ens rätt till det?

/Mikael

Hej Mikael!
Du har alltid rätt att ta upp lönefrågan med din arbetsgivare. I ett sådant samtal kan du lyfta dina erfarenheter och kompetenser och hur de står sig mot din lön.
Du kan också ta stöd av kollektivavtalets paragrafer Lön eller Avlöningsbestämmelser. Alla avtal på lagersidan har skrivningar om att lönen ska anpassas till följd av till exempel ökade erfarenheter, ansvar eller yrkeskunskaper.
Det finns inget “tak” på hur hög din lön kan vara, men du och din chef måste vara överens om din lön ska höjas.
/Malin, facklig rådgivare