Det har minst sagt varit tufft för frisörerna under coronapandemin. När kunderna så sakta började återvända kom nya hårda restriktioner där svenskarna uppmanas att inte gå till frisören.

– Det har varit viktigt att frisörerna får samma löneökningar som i andra branscher, att de inte ska behöva stå tillbaka för att det gått dåligt under pandemin, säger Ewa Björkman, ombudsman på Handels och ansvarig för avtalsförhandlingarna. 

Nytt branschvanesteg för mästare

Löneökningarna motsvarar det så kallade märket, som industrin sätter, och som andra branscher förväntas följa. 

Nytt för i år är att det branschvanesteg som finns går från att vara provisionsbaserat till att bli ett garanterat tillägg. Det införs också ett ytterligare branschvanesteg. 

Det steget gäller för den som har jobbat 8 000 timmar och dessutom har ett mästarbrev. Då får man en extra ersättning på 240 kronor i månaden om man jobbar heltid från 1 april 2021.  

Tydligare kring sexuella trakasserier

Handels och Frisörföretagarna har också kommit överens om nya regler om en frisör råkar ut för sexuella trakasserier från en kund. 

– Så fort arbetsgivaren får kännedom om att det skett trakasserier så ska detta utredas och utifrån vad som kommer fram ska man vidta åtgärder, säger Ewa Björkman.

Reglerna kring arbetsanpassning och rehabilitering har också blivit tydligare i avtalet. 

Kollektivavtalet gäller från1 november 2020 till 31 mars  2023. 

Fakta: Lönen höjs i flera steg

Basbeloppet för en behörig frisör som jobbar heltid höjs i tre steg: 

  • Med 100 kr/mån 1 november 2020  
  • Med 100 kr/mån 1 april 2021 
  • Med 160 kr/mån 1 april 2022 

Garantilönen höjs också i tre steg. För den som jobbar heltid blir höjningen: 

  • 460 kronor per månad för behöriga frisörer, 322 kronor per månad för obehöriga från den 1 november 2020. 
  • Samma summa – 460 kronor per månad för behöriga frisörer, 322 kronor per månad för obehöriga – från den 1 april 2021. 
  • 351 kronor per månad för behöriga frisörer, 245 kronor per månad för obehöriga från den 1 april 2022. 

Den som jobbar deltid får en höjning som motsvarar storleken på deltiden. Exempelvis får den som jobbar 70 procent en höjning med 70 procent av ovanstående belopp. 

Servicebiträden, receptionister och frisörer som har en fast lön får en höjning med 1,88 procent, 1,85 procent, 1,38 procent vid de tre revisionstillfällena. 

Källa: Handels.