Arbetsmiljöverket har utfört 681 inspektioner av paketterminaler, underleverantörer som transporterar varorna och av utlämningsställen kopplade till e-handelsföretag. 

– Myndigheten ser bland annat brister hos små utlämningsställen, som saknar rutiner för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Vi har också påtalat brister på de stora paketterminalerna där rutinerna kring undersökning och riskbedömning ofta inte fungerar, säger Eric Storbjörk, projektledare för inspektionen, i ett pressmeddelande. 

Många och tunga lyft

Enligt Arbetsmiljöverket sker en hög andel av pakethanteringen manuellt, med få lyfthjälpmedel på plats. 29 procent av bristerna handlar om medarbetarnas belastningsergonomi. 

– Vi ser att arbetsgivare många gånger inte tar hänsyn till hur ofta, hur länge och hur tung hanteringen av varorna är. Paketens greppbarhet, i vilken ställning man kan lyfta och hur många paket det rör sig om under ett arbetspass har stor betydelse. Till exempel kan det vara mer belastande att hantera många lätta paket under lång tid än några få tunga paket, säger Eric Storbjörk.

Truckar stor risk

39 procent av bristerna är relaterade till det systematiska arbetsmiljöarbetet, att upptäcka och förebygga risker med jobbet.

I lagermiljöer och på terminaler är användningen av truckar en stor risk. Truckförare är den mest olycksdrabbade yrkeskategorin bland män i Sverige. Olyckor relaterade just till truckar har ökat de senaste åren.

 – Det finns ett tydligt regelverk kring truckanvändning. Trots det ser vi brister kring rutiner och kunskaper. Om alla följde föreskrifterna skulle olyckorna med största sannolikhet minska, säger Eric Storbjörk.