Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Svensk Handel har haft svårt att komma överens, bland annat gällande låglönesatsningen. I avtalet ökar ingångslönerna med 75 procent av löneökningstakten.

Så mycket höjs lönerna:

  • Lönerna höjs med 736 kr i  månaden för en heltidsanställd från 1 dec 2020 och 560 kr i månaden från 1 maj 2022. Avtalet löper på 29 månader.
  • Ingångslönerna ökar med 75 procent av löneökningstakten.

En annan fråga som parterna diskuterat är att ett fåtal anställda jobbar heltid. Till exempel jobbar knappt 1 av 10 heltid på Ikeas restauranger, enligt facket. Men nu ska möjligheten till att få jobba fler timmar ses över. Åtgärderna ska presenteras senast den 15 juni 2021.
– Denna gång har det suttit långt inne för Svensk Handel. Motståndet till tryggare anställningar var kompakt till en början, men vi lyckades nå en överenskommelse som kommer göra arbetslivet bättre för våra medlemmar, säger Per Persson, HRF:s avtalssekreterare i ett pressmeddelande.

I och med att ett nytt kollektivavtal tecknats blir det varken strejk eller blockad i dag. Svensk Handel är lättade.

– Efter utdragna förhandlingar är vi lättade över att strejkhotet kunnat avvärjas och att vi har ett nytt avtal på plats. I en tid där hela samhället befinner sig för tionde månaden i en pandemi, som också slagit hårt mot företag och jobb vore det oansvarigt att skapa konflikt på arbetsmarknaden, säger Ola Axelsson, förhandlingschef på Svensk Handel i ett pressmeddelande.