Handels välkomnar att de allvarliga arbetsmiljöproblem som finns inom e-handel uppmärksammas. Vi delar bilden av att det finns ett behov av ytterligare forskning på området. Både djupstudier och mer övergripande kartläggningar som följer utvecklingen över tid skulle kunna ge viktiga kunskapsbidrag. Ett särskilt värde kan studierna få om de är resultatet av samverkan mellan forskning och bransch. Före Handels egen rapport ”Bakom paketen – Arbetssituation och hälsa bland anställda inom e-handeln” saknades systematiska kartläggningar av de e-handelsanställdas arbetssituation. Rapporten har bidragit till att vi idag har en större kunskap, men den ska inte ses som en slutpunkt, utan snarare en utgångspunkt. 

De fyra forskarnas debattartikel innehåller flera viktiga observationer. En är att ökad e-handel är förknippat med arbetsmiljöproblem. Den kraftiga förväntade tillväxten på över 30 procent i år är visserligen resultat av extraordinära omständigheter. Men det finns likväl en ihållande trend mot ökad e-handel som anställda riskerar att få betala priset för. Utlämningsställen och paketterminaler är ett aktuellt exempel på hur ökad e-handel gått ut över anställda arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets nyligen publicerade granskning visar arbetsmiljöbrister på 80 procent av arbetsplatserna. Det är en alarmerande siffra, men den blir än mer bekymmersam om vi beaktar att det är ett uttryck för överbelastning i hela kedjan från lager, via transporter, till ombud.

Överbelastningen kan inte reduceras till att vara ett problem under enskilda toppar. Bryter vi ned utvecklingen på månadsbasis ser vi en tillväxt för varje månad under april till oktober 2020, med 45 procent som den starkaste noteringen. I denna utveckling drabbas många anställda av en dålig fysisk och psykosocial arbetsmiljö året runt. 

Forskarna har också en viktig poäng i att e-handelns arbetsmiljöer måste förstås genom att specifikt studera e-handelsverksamheter. Detta beror dels på hur arbete utförs, men också på den övergripande affärslogiken. E-handel präglas av en pressad logistik som konsekvens av en osund hets kring snabba leveranser. Därtill kännetecknas många e-handelsföretag av en strävan att växa som är överordnad lönsamhet.

Detta är omständigheter som förklarar arbetsmiljöproblem, men de är inga ursäkter för missförhållanden. Handels kan aldrig acceptera att konkurrens och tillväxt sker till priset av dåliga arbetsmiljöer och sämre arbetsvillkor. Det är både ovärdigt och skadligt för branschen. 

Martin Briland Rosenström
Utredare, Handels

Stefan Carlén
Chefsekonom och utredningschef, Handels