Sammanlagt berörs omkring 115 000 bemanningsanställda av det nya avtalet och både LO och Almega Kompetensföretagen är nöjda.

– Vi har lyckats säkra likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och de anställda i kundföretagen, säger Kent Ackholt, LO:s ombudsman med ansvar för bemanningsavtalet, i ett skriftlig kommentar.

Inom märket

Det nya avtalet ligger inom ramen för det så kallade märket som motsvarar 5,4 procent i löneökningar. 

– Framförallt är jag nöjd med att det inte blir någon konflikt och att våra medlemsföretag i bemanningsbranschen kan fortsätta leverera sina viktiga tjänster på hela den svenska arbetsmarknaden, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör för Komepetensföretagen, i ett pressmeddelande.

LO skriver i ett pressmeddelande att avtalet även säkrat pensionerna för de bemanningsanställda genom att den överenskommelse som tidigare tecknats mellan LO och Svenskt Näringsliv införs. 

Extra pension

Dessutom ska bemanningsanställda garanteras att få del av de extra pensionsavsättningar som görs på respektive kunds område.

Det var den 9 december som LO varslade om stridsåtgärder inom bemanningsbranschen i två steg, efter att förhandlingarna med Almega strandat. 

Det första skulle ha brutit ut i dag, fredag 18 december, och skulle omfattat en nyanställningsblockad, övertidsblockad och en mertidsblockad.

Steg två skulle ha inneburit strejk för cirka tusen anställda från den 7 januari, bland annat på Icas lager i Helsingborg. Efter medlarnas slutbud är nu alltså LO och Almega överens och det blir ingen strejk.

Fakta: Bemanningsavtalet

År 2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. 

Avtalet gäller för alla LO:s 14 medlemsförbund. Totalt omfattas 115 000 arbetstagare. 

Syftet med avtalet är att de som jobbar på bemanningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Därmed minskar risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats. 

Avtalet ska förhindra att de egna anställda byts ut mot inhyrda som är billigare på grund av lägre lön och sämre villkor.

En version av den här artikeln publicerades först i Arbetet, som tillsammans med Handelsnytt och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.