DETALJHANDEL (butiker)

Ålder   Timlön      Månadslön

16 år    86,77      14 403
17 år    89,23      14 813
18 år    133,68     22 191
19 år    135,61     22 511

Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana:
1 år      139,13           23 095
2 år      141,15           23 431
3 år      148,92         24 721

LAGER OCH E-HANDEL

Ålder   Timlön       Månadslön
16 år     91,75           15 964
17 år     97,75           17 008
18 år    145,26          25 275
19 år    145,61          25 336
20 år    146,51         25 493
+6 mån 147,41        25 649

Källa: Detaljhandelsavtalet, lager- och e-handelsavtalet.