OBS! Denna artikel bekriver lönerna från 1 april 2022. Löner från 1 april 2024 hittar du här.

DETALJHANDEL (butiker)

Ålder   Timlön      Månadslön

16 år    88,34      14 664
17 år    90,81       15 074
18 år    136,83     22 713
19 år    138,75     23 033

Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana:
1 år       142,27           23 617
2 år      144,30          23 431
3 år      152,07          25 243

LAGER OCH E-HANDEL

Ålder   Timlön       Månadslön
16 år     93,25           16 225
17 år     99,25           17 269
18 år    148,26          25 797
19 år    148,61          25 858
20 år    149,51         26 015
+6 mån 150,41        26 171

Källa: Detaljhandelsavtalet, lager- och e-handelsavtalet.