Jag jobbar på en butik och blev sjuk en vecka. Min arbetsgivare passade då på att ändra mitt schema under min frånvaro, vilket gjort att jag får en sämre sjuklön. Har min arbetsgivare rätt att göra så? /Shirin

Svar:

Finns det ett kollektivavtal på din arbetsplats så säger det att ditt schema gäller även vid sjukdom, semester och tjänstledighet.
Det innebär att sjuklönen ska utgå från det schema som var lagt när du blev sjuk. /Jaana, facklig rådgivare