Jag undrar om min arbetsgivare kan neka mig att bära munskydd på jobbet i butiken? /Bella

Svar:

Hej Bella! Din arbetsgivare har en skyldighet att förhindra smittspridning i butiken mellan er anställda och kunder. Hen ska göra riskbedömningar och införa insatser som begränsar smittspridningen.
Gör du bedömningen att ett munskydd minskar risken ska du hävda att du får bära det. Om din arbetsgivare motsätter sig det är du som medlem
välkommen att kontakta vår rådgivning.
/Peter, facklig rådgivare