Vi på Handels kan inte annat än att hålla med Peo Rask i det han skriver – Sverige har alltför länge varit alltför aningslöst vad gäller techjättarnas etablering. Företag som Amazon är inte som vilka företag som helst. Deras marknadsdominans och extrema åtgärder för att motverka facklig organisering är ett allvarligt hot mot en schysst arbetsmarknad där parterna kommer överens om villkoren.  

Genom årtionden av facklig och politisk kamp har vi i Sverige skapat en arbetsmarknad som i det stora hela varit skyddad från de värsta företeelserna av utnyttjande och exploatering som vi ser i andra delar av världen. Det som arbetarna på Amazons lager i Alabama slåss för – rätten att organisera sig fackligt – har vi länge sett som självklart.

John Linde är politisk samordnare på Handels.

Det ska också vara självklart, samtidigt som vi aldrig får glömma att våra rättigheter inte går att ta för givna. Vi fick dem för att vi kämpade för dem och vi kan bara behålla dem genom att fortsätta kämpa. Varje tecknat kollektivavtal, varje värvad medlem och varje möte med fackklubben på arbetsplatsen är en handling för att bevara och stärka våra rättigheter. 

Fackligt nätverk

Handels har arbetat med den här frågan i flera år, långt innan vi visste att Amazon skulle etablera sig här 2020. Vi har länge deltagit i det internationella fackliga nätverket Amazon Alliance där fackföreningar över världen har samlats och diskuterat strategier för att få till en facklig organisering på Amazon, trots företagets stora motstånd. I Sverige har vi tillsammans bildat ett fackligt nätverk där förbund från LO, Saco och TCO ingår. I den konstellationen jobbar vi för att utbilda och opinionsbilda om vad för typ av företag Amazon faktiskt är och varför det är så viktigt med kollektivavtal. 

Dialog och förhandling

I dagsläget har Amazon ett lager i Sverige via en underleverantör som har kollektivavtal. Vår förhoppning är självklart att även Amazon kommer att teckna ett avtal om de etablerar sig med egen verksamhet här. Vår första utgångspunkt är alltid dialog och förhandling. Men om Amazon visar sig vara lika illvilligt inställda till sina anställdas rättigheter som i andra länder är vi helt redo att göra vad som krävs för att få till ett avtal. Svensk fackföreningsrörelse kommer aldrig acceptera något annat än schyssta villkor på svensk arbetsmarknad. 

John Linde
Politisk samordnare Handels