På min arbetsplats har vi alltid väldigt kallt på vintern och extremt varmt på sommaren. Vi ligger i ett köpcentrum och arbetsgivaren skyller på att fastighetsägaren säger att de inte kan ordna detta. Är det verkligen okej? /Andrea

Svar:

Hej Andrea!
När det gäller mer extrema temperaturer som behöver åtgärdas är det er arbetsgivare som är ansvarig, och arbetsgivaren är skyldig att hålla sig inom arbetsmiljöverkets riktlinjer.
Tillfälliga temperaturförändringar kan arbetsgivaren åtgärda med till exempel extra värmefläktar och varmare kläder på vintern, eller fläktar och vattenflaskor på sommaren.
Om det under längre perioder är extremt behöver din arbetsgivare åtgärda det mer långsiktigt. Arbetsgivaren är skyldig att kontinuerligt bedöma arbetsmiljörisker och att åtgärda dem så fort det går. En riskbedömning ska vara skriftlig och det ska tydligt anges när problemen ska vara åtgärdade samt vem som ansvarar för att det sker.
/Peter, facklig rådgivare