En rörd Linda Palmetzhofer tänkte tillbaka på ”19-åriga Linda som var nyanställd på Domus”.

– Det är för att jag på många sätt fortfarande känner mig som henne som förtroendet att leda Handels känns så ogripbart.

Handels väg framåt kan inte helt och hållet pekas ut efter kongressens första del. Handlingsprogrammen som bestämmer vad förbundet ska göra beslutas ju inte förrän då kongressen återsamlas i Umeå i januari 2022, påpekade Linda Palmetzhofer i sitt tal.

Lyfta på alla stenar

Hon valde dock att lyfta fram ett beslut från säsong 1 som extra viktigt: en ny utredning av Handels organisation.

– Vi ska lyfta på alla stenar för att hitta den allra bästa organisationen för vår tid. Det handlar om att skapa nytta för våra medlemmar, förutsättningar för våra förtroendevalda och arbetsglädje för våra anställda.

Löner och klimat

Annat som Linda Palmetzhofer sade sig vilja kämpa för är att tala om lönebildning så att alla kan förstå, att Handels medlemmar har en viktig roll i klimatomställningen, att Handels stridsfrågor ska komma på agendan i valrörelsen och att alla ska kunna känna trygghet, gemenskap och arbetsglädje på jobbet.

Se talet här: