De så kallade las-förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare ledde i oktober i fjol till ett nytt huvudavtal mellan arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv och tjänstemannafacken i PTK. LO sa nej till uppgörelsen, men i december anslöt sig de två största LO-förbunden IF Metall och Kommunal till överenskommelsen. Handels och övriga 11 LO-förbund stod fortfarande utanför. 

Omställning

Det nya huvudavtalet innebär att lagen om anställningsskydd ändras på flera punkter. Arbetsgivare får bland annat ökad makt över vilka som sägs upp vid arbetsbrist. Anställda får i gengäld större möjligheter till kompetensutveckling och omställning om de sägs upp.

Dessa möjligheter gäller för anställda som omfattas av huvudavtalet – och alltså inte för Handels medlemmar. Handelsanställda riskerar rent av att få sämre stöd vid uppsägning än anställda i företag som saknar kollektivavtal. Dessa ska nämligen få motsvarande insatser i statens regi. Exakt hur systemen ska utformas ska tre statliga utredningar föreslå inom kort.

Nya förhandlingar

Omställning för arbetare sköts idag av Trygghetsfonden TSL, som ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Om TSL ska få nya uppgifter kan IF Metall och Kommunal inte bestämma det ensamma.

Det är en anledning till att LO:s ledning nu på nytt vill förhandla med Svenskt Näringsliv om delar av huvudavtalet – främst de som handlar om omställning. LO:s representantskap samlas 27 maj för att ta ställning till förslaget.

– Det är oerhört viktigt att medlemmarna i alla LO-förbund får tillgång till en godtagbar omställning genom en kollektivavtalad omställningsförsäkring. Det nuvarande avtalet är inte längre optimalt när de nya reglerna börjar gälla, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson som fram till förra sommaren var ordförande i Handels.

Känslig fråga

Från Handels nuvarande ledning är det däremot tyst. Varken ordförande Linda Palmetzhofer eller avtalssekreterare Per Bardh vill i dag kommentera förslaget till nya förhandlingar. Eller svara på frågan om Handels kan tänka sig att ansluta sig till huvudavtalet.

– Vi har inga kommentarer utöver det som Sanna redan har sagt, hälsar Handels pressekreterare Fritjof Carlsson-Brandt.

Tystnaden kan tolkas som ett tecken på att frågan är mycket känslig. Bristen på sammanhållning inom LO kring las-förhandlingarna och det nya huvudavtalet har försvagat arbetarfackens position på svensk arbetsmarknad. Susanna Gideonsson och övriga LO-ledningen har en svår uppgift att läka ihop organisationen och åter få alla att dra åt samma håll.

Läs mer: Därför vill LO förhandla med Svenskt Näringsliv igen (Artikel i Arbetet)