– Det är en tudelad bransch vi ser. Det är viktigt att stödåtgärderna förlängs så att de företag som i övrigt nu är lönsamma inte ska behöva gå i konkurs.

Det sade Karin Johansson, vd på Svensk Handel under dagens presentation av organisationens årliga lägesrapport. Hon fick medhåll av chefsekonomen Johan Davidson. Många företag har tagit lån och begärt uppskov på skatt. De behöver nu tid för att komma ikapp.

– Det är glädjande att kurvorna pekar åt rätt håll. Men de krisdrabbade företagen har inte hunnit tjäna in det man missat. Det är en risk om stöden avvecklas för snabbt.

Bygg går som tåget – kläder viker neråt

Just den tudelade branschen var något de båda återkom till under presentationen. Medan dagligvaruhandeln har gått bra under 2020, och e-handeln fortsätter att öka, är det desto tuffare för sällanköp.

Branscher som bygg, järn, färg, el och vitvaror visar förvisso på tillväxttal på mellan 14 till 10 procent. Men kläder och skor backar samtidigt rejält med 20-, respektive 30 procent i omsättning.

6000 färre jobb

I en framtidsspaning säger Svensk Handel att sällanköpshandeln kommer att ha 6000 mindre butiker i Sverige år 2030. Det innebär också betydligt färre jobb.

Begagnathandeln har gått från skam till glam. Tidigare låg dessa butiker i källarlokaler, i dag finns de synliga ute i köpcentrumen

Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

– 2019 fanns det 183 000 anställda inom sällanköpshandeln i Sverige. År 2030 förväntar vi att den siffran kommer att ligga på 128 800, sade Johan Davidson under presentationen.

Begagnat har kommit in i finrummet

För första gången har Svensk Handel också tittat närmare på begagnathandeln, en bransch som vuxit under pandemin och som i dag omsätter omkring 20 miljarder per år.

– Begagnathandeln har gått från skam till glam. Tidigare låg dessa butiker i källarlokaler, i dag finns de synliga ute i köpcentrumen. Branschen har också haft en väldigt hög tillväxt under 2020. Den har ökat med 14,7 procent jämfört med 3,5 procent som detaljhandeln har gjort  i övrigt, säger Johan Davidson.

Fakta: Läget i Handeln

Detalj- och partihandeln sysselsätter nästan 512 000 personer i Sverige, vilket motsvarar 10 procent av alla som arbetar i Sverige.

Bygg järn och färg ökar mest – med 13,9 procent.

Elektronik och vitvaror och blommor och trädgård går också bra. Där ökar omsättningen med 10,6 respektive 8,3 procent.

Dagligvaruhandeln som helhet ökar, men med 2,9 procent.

E-handeln fortsätter att slå rekord –  växte med 40 procent 2020.

Det geografiska läget spelar in. City-och gränshandel har gått dåligt, medan bostadsnära handel har gått bättre.

Källa: Läget i handeln – 2021 års rapport om branschens ekonomiska utveckling.