Ifall vi får en borgerlig regering efter valet om cirka 500 dagar kommer situationen förändras på många sätt för de som arbetar i Handels branscher. De borgerliga partierna är eniga om att arbetarens möjligheter att påverka sin trygghet på jobbet är alldeles för generösa och det gäller även deras syn på trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. 

SD i regering

Aftonbladet/Demoskops undersökning visade att en tredjedel av väljarna vill se en regering där SD ingår eller har avgörande inflytande. Vad skulle då detta innebära för en handelsanställd?

Med en sådan regering skulle det innebära att lagen om anställningsskydd skulle ändras så att den anställde kan sägas upp utan skälig grund. I praktiken innebär det att uppsägning kan ske av personliga skäl som till exempel fackligt aktiv, ifall arbetsgivaren anser att man är obekväm eller om man är äldre.

Arbetarparti?

SD framställer sig själva som ett arbetarparti. Vad tyder på att detta är sant? Partiet vill avskaffa 80 000 fackliga skyddsombud, man vill frånta facket att administrera a-kassan, man vill behålla visstidsanställningar. Man vill att arbetsgivaren skall få dra av sina avgifter till Svenskt Näringsliv men inte löntagaren när det gäller fackavgiften. 

SD är tillsammans med C, L och M emot Socialdemokraternas förslag att regionala skyddsombud ska få komma in på arbetsplatser som har kollektivavtal trots att facket inte har några medlemmar där. 

Karensavdrag

Under pandemin har många handelsanställda tvingats gå till jobbet då man inte har kunnat arbeta hemifrån. Detta har regeringen tacklat med att slopa karensavdraget i sjukförsäkringen. Nu kommer säkert förutsättningarna ändras då fler arbetsgivare har sett att det medför en vinst att få sina anställda att arbeta hemifrån – men detta gäller inte de som arbetar i handeln.

En liten snuva eller förkylning eller ett brutet ben kan man arbeta med hemifrån fortsättningsvis, men kan en handelsanställd göra det? Naturligtvis inte. Vederbörande får sitt karensavdrag som tidigare och man kan ju undra varför? 

Svaret är att de borgerliga partierna anser att karensavdraget gör folk friskare och även sänkta nivåer i a-kassan gör att folk vill arbeta mer!