Stina Josefsson, avtalschef på Handels:

”Vi tycker att hyvling är ett ofog. Känslan av godtycke skapar osäkerhet bland anställda och i förlängningen tystare arbetsplatser. Dels är det svårt att leva på de låga kontrakten, och dels skapar kampen om timmarna osämja.

Vi har tillsammans med Svensk Handel tagit fram ett dokument om hur vi kan arbeta med scheman. Handels arbetar väldigt fokuserat med det eftersom det är ett bra verktyg för att kunna möta toppar och dalar, vilket ofta är ett argument när företagen vill hyvla.

Mycket av flexibiliteten arbetsgivarna vill ha finns redan i de schemareglerna. Vi har full förståelse för att arbetsgivare behöver vidta åtgärder, men det ska ske inom rimliga gränser.

Tyvärr får vi alltför många rapporter om att våra ombudsmän kommer med förslag där hyvling går att undvika – och där man kan hålla budget – men inte får gehör

Stina Josefsson

Tyvärr får vi alltför många rapporter om att våra ombudsmän kommer med förslag där hyvling går att undvika – och där man kan hålla budget – men inte får gehör.

Parterna har ett gemensamt ansvar att göra Handeln till en attraktiv bransch. Det borde ligga i båda parters intresse att säkerställa en god och trygg arbetsmiljö. Men det är i slutänden företagen som väljer vilken lösning de vill ha.”

Hyvling är ett ofog som skapar tysta arbetsplatser

Stina Josefsson, Handels.

Ola Axelsson, förhandlingschef på Svensk Handel:

”Är de här siffrorna representativa så är det tydligt att de är en konsekvens av den kris delar av branschen befinner sig i.

Under 2020 omfattades också över 13 000 anställningar i handeln av varsel om uppsägningar på grund av arbetsbrist, mer än dubbelt så många som året innan.

Min bild är att arbetsgivare förstår situationen för de anställda och att man vill undvika hyvling in i det sista. Vi försöker också stötta arbetsgivarna i att hitta andra lösningar.

Men är alternativet att stänga så är det inte konstigt att man försöker rädda det som räddas kan.

Jag ser inte att sänkning av sysselsättningsgrader sköts godtyckligt. Det görs efter långa överväganden, och efter förhandlingar med facket.

Ola Axelsson

Arbetsmiljöaspekter måste alltid beaktas, oavsett vilken förändring det handlar om. Jag ser inte att sänkning av sysselsättningsgrader sköts godtyckligt. Det görs efter långa överväganden, och efter förhandlingar med facket. Det här är beslut som verkligen förhandlas i botten.

Vi har olika verktyg i avtalet som företagen kan arbeta med vilket jag tycker de gör. Grundskälet här är att man måste minska kostnader. Mycket på grund av coronakrisen.”

Arbetsgivare undviker det här in i det sista, men är alternativet att stänga så är det inte konstigt att man försöker rädda det som räddas kan.

Ola Axelsson, förhandlingschef Svensk Handel.

400 hyvlingsförhandlingar sedan september

Hyvlingstrenden backas upp av en undersökning som Handels gjort bland sina lokala ombudsmän under april. I den svarar 68 av 97 ombudsmän att de tillsammans haft över 400 hyvlingsförhandlingar* sedan september 2020.

81 procent uppger att de haft minst en förhandling om hyvling under perioden, medan ett fåtal har haft så många som 30 fall.

94 procent svarar att fenomenet förekommer i hög eller ganska utsträckning inom klädhandeln. Efter det följer skobranschen med 69 procent.

Företag som hyvlat under pandemin:

  • MQ Marqet
  • Kappahl
  • Åhléns
  • Dressman
  • Cubus
  • Media Markt
  • Kicks
  • Akademibokhandeln