Enligt Kappahl påverkas hälften av kedjans cirka 180 butiker av förändringarna. Internt lanserades planerna på omorganisering i höstas. Sedan dess har man förhandlat med facket om bemanningen i de enskilda butikerna. Nu står klart att minst 60 anställda hyvlas som konsekvens.

Har velat hyvla brett

Enligt uppgifter till Handelsnytt har Kappahls intention varit att hyvla brett när man gått in i förhandlingarna. Det innebär att timmarna skärs ner utan hänsyn till turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las.

Oftast görs detta genom att personalen får ett så kallat omplaceringserbjudande till en tjänst med lägre tjänstgöringsgrad. Tackar man nej blir man uppsagd. Handels har sedan länge varit mycket kritiska mot metoden då man anser att det kringgår intentionerna med las.

I många fall har Kappahl dock landat i andra lösningar, till exempel i enskilda uppsägningar eller frivilliga avgångar. Men i vissa butiker, bland annat i Örebro och Kalmar har hyvlingarna genomförts trots fackets protester.

Stor besvikelse bland personalen

Handelsnytt har varit i kontakt med flera anställda som känner sig djupt svikna av företaget,  särskilt äldre medarbetare med hög anställningsgrad som nu kommer att förlora tusenlappar i månaden.

Besvikelsen ligger ofta i att äldre personal blir av med lika många, eller fler timmar än yngre anställda. Detta trots att de har varit anställda längre och att yngre i högre grad ser jobbet som ett extraknäck.

Melinda Hedström är mångårigt fackligt aktiv på Kappahl i Skellefteå. Hon förstår besvikelsen. Också i Skellefteå har man tvingats gå med på hyvling.

Det är skamligt att behöva säga det men det har skett även i en av våra butiker. Efter förhandling blev det dock bara 1,5 timme. Arbetsgivaren ville egentligen ta bort fler timmar

Melinda Hedström, fackligt aktiv på Kappahl i Skellefteå

– Det är skamligt att behöva säga det men det har skett även i en av våra butiker. Efter förhandling blev det dock bara 1,5 timme. Arbetsgivaren ville egentligen ta bort fler timmar, säger hon.

Melinda Hedström.

Att pandemin har slagit hårt mot modehandeln och dess fysiska butiker har inte undgått någon. Att företaget måste strama åt är därför förståeligt. Men att använda hyvling är helt fel väg, anser Melinda Hedström.

– Att man väljer att gå ut med en hyvlingskampanj på det här sättet är rent ut sagt åt helvete. Vi har i stället försökt driva frågan om ändrade öppettider. Jag vet också att det pågått diskussioner med fastighetsägarna om hyran, säger hon.

Örebro och Kalmar drabbas hårt

En av de orter som drabbats hårdast är Örebro. Enligt ombudsmannen Rickard Persson har arbetstiden hyvlats i samtliga tre butiker han ansvarar för.

Personalen på butiken i köpcentrumet i Marieberg påverkas mest av hyvlingen. Där blir 13 personer av med timmar helt slumpmässigt.

Man har tagit bort timmarna precis som man velat

Rickard Persson, ombudsman på Handels i Örebro.

– Det handlar om fem timmar för någon, två för någon annan, ännu mer för en tredje. Man har tagit bort timmarna precis som man velat, säger han.

Kan leda till missad a-kassa

Ett problem med hyvling, förutom att den upplevs som godtycklig och orättvis, är att många med få timmar på kontrakten inte klarar kvalifikationerna för a-kassan, fortsätter Rickard Persson.

– Säger man nej till omplaceringen blir man uppsagd. Säger man ja innebär det att de med låg anställningsgrad ofta inte klarar att uppfylla ett arbetsvillkor i a-kassan. Det blir ett moment 22 för dem, säger Rickard Persson.

Detta innebär hyvling

Hyvling innebär att timmarna för de anställda på en arbetsplats skärs ned utan hänsyn till lagen om anställningsskydd (las).

Genom hyvling av arbetstid kan arbetsgivaren alltså kringgå turordningsregler och uppsägningstid.

I kollektivavtalet för detaljhandeln finns sedan april 2017 ett visst skydd vid hyvling.

En anställd kan inte få sina timmar minskade från en dag till en annan. I stället får de drabbade en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden enligt las.

Det innebär mellan en och sex månader, beroende på hur länge man varit anställd. Under omställningstiden behåller man sin vanliga lön och sina timmar.