1 Måste jag ta semester i sommar?

 • Nej. Du kan be om att få skjuta upp din semester till senare, bara du tar ut den under semesteråret.

2 Får jag jobba hos en annan arbetsgivare?

 • Ja. Om det inte är konkurrerande verksamhet. Du behöver inte meddela din arbetsgivare.
 • Konkurrerande verksamhet = Jobbar du på en livsmedelsbutik får du inte arbeta på en annan livsmedelsbutik.

3 Får jag ta ut semester i pengar i stället?

Här är det komplicerat så häng med!

 • Nej, inte enligt lagen. Enda gången du enligt lagen kan få semester i pengar är om du slutar ditt jobb.

MEN:

 • Är du och din arbetsgivare överens är det sällan en fråga som facket driver.

4 Kan jag spara semester?

 • Ja. Du kan spara de dagar som överstiger 20. Har du 25 dagars betald semester kan du spara fem dagar.

5 Kan jag förlora betalda semesterdagar?

Här är det återigen komplicerat så häng med!

 • Du ska ta ut minst 20 dagar, enligt lagen.

MEN:

 • Du kan aldrig förlora intjänad betald semester. Har du trots allt fler än fem betalda semesterdagar kvar när semesteråret är slut ska de betalas ut i pengar. Exempel: Du har 20 betalda semesterdagar kvar 31 mars 2022. Du vill spara fem dagar. Då ska 15 semesterdagar betalas ut ut på din april- eller majlön. Vill du inte spara några dagar ska 20 dagar betalas ut. (Hade du betalda semesterdagar kvar 31 mars i år ska de ha betalas ut på din april- eller majlön).

6 Påverkas semesterlön av korttidspermittering?

 • Ja. Har du haft lägre inkomst än du brukar påverkas semesterlönen.

MEN:

 • I Handels kollektivavtal finns ett så kallat semesterlönegarantibelopp. Det kan vara lägre än vad du ett normalt år skulle få, men ändå bättre än vid korttidspermittering.

7 Har jag betalda semesterdagar?

 • Ja. Om du jobbat året innan semestern. Exempel: 2022:års semester intjänas in under 1/4 2021–31/3 2022 och kan tas ut från 1 april 2022.

Källor: Semesterlagen och Handels Direkt.

Vadå semesterår?

Semesteråret = 1 april år 1 till 31 mars år 2. Exempel: 1 april 2020 till 31 mars 2021. Detta gäller enligt semesterlagen och merparten av Handels avtalsområde.
Semesterdagar = Alla har rätt till 25 lediga dagar, enligt semesterlagen. Vissa kollektivavtal ger fler semesterdagar. Du har alltid har rätt att vara ledig alla semesterdagar – även om du inte tjänat in alla dagarna. Exempel: Du har rätt till 25 semesterdagar, men har bara tjänat in 20 betalda semesterdagar. Då har du ändå rätt att vara ledig 25 dagar. 20 betalda och 5 obetalda.