Gbg Matnöje driver nattklubben Wandas i Göteborg. Här finns bland annat swing- och strippklubb samt en butik som säljer sexleksaker och filmer. Företaget ska även ha en kaféverksamhet. Arbetsgivaren är medlem i Svensk Handel och har kollektivavtal med Handels.

När Arbetsmiljöverket besökte arbetsplatsen kunde de konstatera att anställda jobbade mellan midnatt och klockan 05:00. Det får man inte enligt arbetstidslagen. Undantag finns, men Gbg Matnöjes verksamhet tillhör inte dem menade Arbetsmiljöverket. Företaget förbjöds därför ha nattarbete. Till förbudet kopplades ett vite på 450 000 kronor.

”Egenföretagare”

När Arbetsmiljöverket senare följde upp förbudet jobbade personalen fortfarande natt. Mat serverades endast i liten omfattning. Alla var anställda av Gbg Matnöje. Ingen var i arbetsledande position. Arbetsmiljöverket ville därför att de 450 000 kronorna skulle betalas.

Men enligt Gbg Matnöje följer de arbetstidslagen. De har en person anställd och hen är i företagsledande position och omfattas därför inte av lagen. Övrig personal – bland annat strippdansöser och nattklubbsvärdinnor – uppges vara egenföretagare. Företaget menar också att vid Arbetsmiljöverkets besök bedrevs endast kaféverksamhet, vilket Gbg Matnöje menar gör nattarbetet lagligt.

Avtal utan dispens

Nu har förvaltningsrätten avgjort fallet. Inga av Gbg Matnöjes argument godkändes. Avgörande är att företaget är bundet av kollektivavtal med Handels, och inte har fått dispens av facket för nattarbete. De ska därför betala 450 000 kronor i vite.

Beslutet kan överklagas till kammarrätten.

Nattarbete godkänns sällan i butik

11 timmars ledighet per dygn: Enligt arbetstidslagen ska anställda ha minst elva timmars sammanhängande ledighet per dygn, den så kallade dygnsvilan.

Alltid mellan 00:00 och 05:00: Dygnsvilan ska innehålla de fem timmarna mellan midnatt och klockan fem på morgonen.

Facket kan ge ok till nattarbete: Företag som har kollektivavtal kan komma överens med facket om nattarbete. Nattarbete på grund av sena öppettider i butik godkänns sällan, förutom i undantagsfall.

Undantag kan göras för samhällsintressen: Saknas kollektivavtal kan Arbetsmiljöverket utfärda ett undantag. Då ska det handla om viktiga samhällsintressen och servicebehov, till exempel vård och transporter.