Semester är
ett kärt begrepp
en viktig del
av livets löfte
när varda’n
har oss
i sitt grepp

***

För detta
har vi avsatt tid
på avtalat sätt
betald
semester
blev en rätt
efter långa år
av facklig strid

***

I USA
semestern
svackar
svaga fack
nog frågan backar
men ingen lag
där synes än

***

Ledighet vid
några helger
ett par veckor
kan man få
men stå på tå
betalt
det vet man ej
slå hårt vakt
om våran grej