Vartannat år släpper Arbetsmiljöverket ny statistik om arbetsorsakade besvär i Sverige. Årets siffror visar på att problemen har förvärrats sedan 2018.

En tredjedel (32 procent), eller 1,6 miljoner personer, säger sig ha haft besvär till följd av arbetet under 2020. Detta jämfört med 28 procent 2018.

Enligt Arbetsmiljöverket finns det en tydlig pandemieffekt bakom ökningen.

– Framför allt är det fler kvinnor inom vård och omsorg som upplever arbetsrelaterade besvär. Det är knappast  förvånande med tanke på de effekter som pandemin haft i dessa branscher, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i ett pressmeddelande.

Hög sjukfrånvaro bland lagerarbetare

Inom handeln är siffrorna snarlika. 30 procent av kvinnorna i branschen säger sig ha haft problem. Bland männen uppger 25 procent samma sak. Tillsammans ger de ett snitt på 27 procent.

Det som sticker ut är sjukfrånvaron på lager. 46 procent av de lageranställda säger sig ha varit borta från jobbet minst en gång de senaste 12 månaderna på grund av fysiska besvär orsakade av jobbet. Det är en hög siffra som enbart toppas av städare och undersköterskor. 

Fakta: Trötthet och värk vanligast

Trötthet, smärta och värk i nacke, axel och arm är de vanligaste bekymren visar undersökningen. 74 procent besväras av trötthet och 64 procent lider av smärta och värk.

De vanligaste orsakerna till bekymren sägs vara hög arbetsbelastning och påfrestande arbetsställningar. Stillasittande och krävande kontakter med kunder och patienter är andra orsaker.

Källa: Arbetsorsakade besvär 2020