Jag jobbar på ett e-handelslager där det finns kollektivavtal. Jag ska vikariera en månad för en kollega som har ansvarsuppgifter. Ska man få något extra betalt då? /Daniel

Svar:

Enligt Lager- och e-handelsavtalet ska du ha särskilt tillägg till lönen om du vikarierar i minst två veckor på en högre befattning/med mer ansvar. Du och din chef ska göra en överenskommelse innan vikariatet börjar om vilket tillägg som ska gälla. Det är också viktigt att ni diskuterar vilka arbetsuppgifter som ska göras under denna tid. /Helene, rådgivare