💡 Information

  • Handlare måste inte längre informera kunder, besökare och personal om smittskyddsåtgärder och säkert beteende.

🧴 Sprit

  • Man behöver inte längre tillhandahålla handsprit till kunder och besökare.

📋 Dokument

  • Man måste inte dokumentera och följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder.

🧹 Hygien

  • Handlare måste inte längre se till att personalen får särskild information om hygienåtgärder med anledning av pandemin.

🚧 Markeringar

  • Det finns ingen rekommendation att behålla plexiglas, avståndsmarkeringar, informationsskyltar eller utrop i butiken. Men handlare kan välja att behålla de smittskyddsåtgärder de vill utifrån vad som efterfrågas av kunder, besökare och personal. 

🧼 Håll kvar!

  • Plexiglas och handsprit får gärna vara kvar i butikerna, anser Handels. Arbetsmiljön kräver fortfarande extra uppmärksamhet.

– Jag hoppas vi fortsätter tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma när vi har symtom. Då kanske vi slipper influensan också, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.