Under pandemin införde regeringen en rad regler för att förenkla för svenskarna att följa rekommendationerna. Till exempel infördes ett tillfälligt slopat karensavdrag. Rent krasst har det inneburit 700 kronor tillbaka före skatt den första sjukdagen.

Vill avskaffa permanent

Flera fackliga organisationer har legat på regeringen för att helt och hållet ta bort karensen. Handels är en av dem. Att ersättningen försvinner just nu leder till dubbla budskap, menar Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Argumenten som används för att avskaffa det under pandemin är självklara även efter pandemin – du ska inte gå sjuk till jobbet, du ska inte förlora inkomst på grund av sjukdom.

Linda Palmetzhofer, ordförande i Handels.

– Det är helt fel att återinföra karensavdraget när det egentligen skulle avskaffas permanent. Och att man nu avskaffar det, men att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten fortfarande är att stanna hemma vid minsta symptom, är galet, säger hon och fortsätter:

– Argumenten som används för att avskaffa det under pandemin är självklara även efter pandemin – du ska inte gå sjuk till jobbet, du ska inte förlora inkomst på grund av sjukdom.

Även hårdare med läkarintyg

Det är inte bara ersättningen för karensavdraget som tas bort. Det blir även striktare med läkarintyg som nu återigen krävs efter den åttonde sjukdagen. Även ersättningen för riskgrupper försvinner.

Det är en rättvisefråga. Våra medlemmar kan inte jobba hemma om de känner sig snuviga.

Linda Palmetzhofer

Är det inte befogat att vissa ersättningar tas bort nu när vi kommit så långt med vaccinationerna?

– Det är klart det är rimligt att många åtgärder fasas ut när läget nu blir bättre, men rekommendationen att fortsatt vara hemma vid förkylningssymptom finns ju kvar. Ska jag följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och straffas ekonomiskt, eller ska jag gå till jobbet ändå? 

– Det är en rättvisefråga. Våra medlemmar kan inte jobba hemma om de känner sig snuviga.

Fakta: Ersättningar som försvinner

Karens

Kan dock sökas retroaktiv fram till den 31 december 2021.

Riskgrupper

Även den kan sökas retroaktivt för dagar man inte kunnat arbeta innan den 1 oktober

Sjukpenning och vab

Från och med den 1 oktober ska läkarintintyg återigen bifogas ansökan efter den åttonde sjukdagen.

Smittbärarpenning

Den som ansöker om smittbärarpenning ska ha läkarintyg från första dagen, oavsett om det gäller Covid-19 eller annan sjukdom.