– Det stämmer att vi i det här fallet begärde ut läkarintyg för en anställd som blev sjuk i samband med sin semester. Det gjordes utifrån en gammal rutinbeskrivning som vi nu blev uppmärksammade på är felaktig, skriver Johanna Eurén via mejl till Handelsnytt.

Frågan aktuell först nu

Att skrivningen fanns där över huvud taget är förmodligen för att man inte haft några aktuella fall förrän nu, fortsätter hon.

– Den här rutinen har troligen inte tillämpats i så stor utsträckning. Åtminstone ligger det nära tillhands att tro det eftersom den först nu har aktualiserats.

Vi blev uppmärksammade på att den här skrivelsen fanns och det var ju bra – för det stämmer att vi inte ska begära läkarintyg från första dagen

Johanna Eurén, kommunikationschef på Willys.

– Händelsen i Helsingborg gjorde att vi blev uppmärksammade på att den här skrivelsen fanns och det var ju bra – för det stämmer att vi inte ska begära läkarintyg från första dagen.

Policyn är nu ändrad. Enligt Willys går den nu i linje med kollektivavtalet. Hädanefter ska Willys-anställda som blir sjuka under semestern meddela det till sin chef skriftligen.