Vad räknas som en krissituation?

En allvarlig och svårhanterlig händelse. Det kan vara ett dödsfall, en olycka, ett rån men även exempelvis uppsägningar. Händelser i det privata livet som en skilsmässa kan också få människor ur balans och påverka kollegorna på jobbet.

Chefens ansvar:

 • Att en krisplan finns. Alla arbetsplatser – oavsett storlek – ska ha en beredskap och rutiner för olika typer av händelser som kan drabba anställda på arbetsplatsen.
 • Att det är tydligt vem som gör vad och att kunskap och resurser finns för att kunna utföra arbetsuppgifterna.
 • Att se till att första hjälpen finns och att anställda vet var samt vilka som kan första hjälpen. Chefen bestämmer hur många som behöver kunna första hjälpen. Chefen ansvarar också för att de får utbildning för detta.
 • Se till att det finns rutiner för krisstöd till anställda, exempelvis stödsamtal hos psykolog.
 • Att information ges löpande till anställda.
 • Att en lista med telefonnummer till exempelvis polis, brandkår, ambulans, taxi, chef och företagshälsovård (om det finns) finns lättillgänglig. Adressen till jobbet kan också vara bra, ifall personen som ska ringa är chockad och förvirrad av situationen.

Vid dödsfall:

 • Är det bra om chefen stämmer av med alla anställda hur de mår. Alla reagerar olika och har olika bagage och erfarenheter som kan väckas till liv vid en krissituation.
 • En minnesplats med ljus och möjlighet att skriva kan hjälpa till i sorgeprocessen.
 • Det är också bra om chefen tar kontakt med anhöriga till den som avlidit. Det är viktigt för alla anställda att veta att jobbet finns kvar där även när det händer någonting hemskt.

Chefen kan själv behöva hjälp. Hen kan också befinna sig i chock. Då kan chefens chef behöva kliva in. Även utomstående experter kan vara bra att anlita.

Du har rätt till:

 • Någon form av krisstöd. Det kan vara telefonstöd, enskilda samtal och gruppsamtal. Du som drabbats av rån, rånförsök, hot eller överfall har rätt till tio behandlingstillfällen – om arbetsplatsen har kollektivavtal.
 • Löpande information. Så du vet vad som händer och hur eventuella brister åtgärdas.
 • En trygg arbetsplats. Du ska kunna känna dig trygg med att det finns en beredskap om en allvarlig händelse skulle ske på jobbet.
 • Arbetsgivare måste ge krisstöd: Rätten till krisstöd finns reglerad i Arbetsmiljöverket föreskrifter ”Första hjälpen och krisstöd”. Arbetsgivare som inte följer arbetsmiljöregler kan tvingas betala en avgift eller böter. Arbetsmiljöverket beslutar om avgift medan rättsväsendet dömer till böter. Arbetsgivare som inte anmäler olycksfall eller allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket kan dömas till böter.

Vi har inget av detta. Vad gör jag?

 • Tala med din närmaste chef.
 • Du kan också prata med ditt skyddsombud eller fackförbund.
 • Du kan också kontakta Arbetsmiljöverket.

Källor: Mia Tern, Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöupplysningen och Maria Steneskog Nyman, beteendevetare på Previa företagshälsovård.

Det här kan du själv göra vid kris

 • Undvik att isolera dig.
 • Sök stöd hos arbetskamrater eller närstående.
 • Gå tillbaka till dina vanliga rutiner. Jobba, gå och lägg dig i tid, ät ordentligt.
 • Fastna inte i att följa allt på nyheterna eller titta på hemska bilder om och om igen. 
 • Försök få ner stressnivån. Gör saker du mår bra av, ta en promenad, lyssna på musik eller gör yoga om du tycker om det.

Källa: Kerstin Bergh Johannesson, psykolog på Institutionen för neurovetenskap, katastrofpsykiatri, vid Uppsala universitet.