Scheman ska planeras

Schemat är inget en arbetsgivare kan slänga fram hur som helst. Det ska planeras. En gång per år ska bemanningsplaneringen för de kommande 12 månaderna tas fram med klubb eller fackombud. Då ser man över öppettider, hur ordinarie personal används och hur ofta olika personer arbetar kväll och helg. Man ska även ta hänsyn till familjeskäl och lyssna in önskemål om lediga dagar.

Saknas klubb eller ombud? Utse ett! Eller räck upp handen själv. Det viktiga är att personalen får tycka till.

Rätt att veta en månad i förväg

Utifrån bemanningsplaneringen tas schemat fram. Schemat ska gälla i minst sex månader och du ska få det minst en månad i förväg.

Har man ett schema som rullar över exempelvis fyra veckor kan arbetstiderna variera mellan veckorna. Vissa veckor kan man jobba mer och andra mindre. Sett över perioden ska det ändå stämma hur många timmar man är anställd på.

Obs! Chefen får ändra schemat.  Men då ska man få veta det en månad i förväg. Detta gäller om arbetsplatsen har kollektivavtal, annars är det 14 dagar som gäller.

Önska fem dagar ledigt!

Enligt kollektivavtalet har handelsanställda rätt att önska fem lediga dagar in för nästkommande år. Det kan handla om julafton, skolavslutningar eller bröllop. Önskemålen lämnas för det mesta in senast den 30 september året innan.

16 helger utan jobb

Vissa älskar att jobba helg (Bra ob ju!). Andra är mindre glada för det. Enligt kollektivavtalet för butik har man rätt till 16 helger ledigt per år. Kan vara värt att hålla koll på när du är less på helgslit. Jobbar du på Coop är det 18 lediga helger som gäller.

Arbetsmiljön ­= chefens ansvar

Arbetsgivare är alltid skyldiga att uppfylla arbetsmiljölagen. Där står bland annat att ohälsa och olycksfall ska förebyggas. De måste också följa regler kring samverkan med sina anställda. Görs inte det på ditt jobb? Då kan du vända dig till skyddsombud, eller till Arbetsmiljöverket. Man kan anmäla anonymt.