Vilken fråga är viktigast för dig på S-kongressen?

– Att tänderna är en del av kroppen! Tandvården ska bekostas på samma sätt som övrig sjukvård. Det har Handels kongress beslutat att vi ska driva. Partiet borde driva på för att det äntligen händer, även om det kostar mycket pengar. Frågan är viktig för Handels medlemmar. Tänder betyder så mycket för hela livet – från näringsupptag till självförtroende. Jag brinner för välfärd för alla, men också att man ska vara trygg på jobbet och kunna leva på sin lön.

Hur ser du på att Magdalena Andersson väljs till partiordförande?

– Bra! Hon är en superduktig kvinna som jag tycker mycket om som socialdemokrat och människa. Jag har fullt förtroende för att hon kommer att göra ett bra jobb.

Varför anser du att Handelsmedlemmar bör engagera sig politiskt?

– En jättestor del av vår vardag påverkas av politiska beslut. Facket på arbetsplatsen kan göra mycket, men mycket styrs av lagstiftning. Det är politiska beslut som ligger bakom att arbetsmarknaden har blivit otryggare med tillfälliga anställningar och otillräckliga deltider. Fler arbetare behöver engagera sig politiskt för att ändra på det.

Varför ska Handels ha nära samarbete med S?

– Titta på förslagen som läggs i riksdagen och vilket parti som driver arbetarvänlig politik. Om vi blir många som engagerar oss i Socialdemokraterna kan vi påverka politiken ännu bättre i vår riktning. Handels kongress har beslutat att det ska vara så. Den som tycker annorlunda kan skriva en motion och föreslå en ändring.

40 Handelsmedlemmar är ombud på S-kongressen

Omkring 40 av de 350 ombuden vid Socialdemokraternas partikongress har uppgett att de är medlemmar i Handels.

Handels har haft en träff för dessa för att diskutera fackets syn på S-politiken. Facket vill påverka Socialdemokraternas politik på kongressen på flera områden:

Miljö och klimat. Handels vill att S ska driva krav från Handels klimatpolitiska program. Bland annat sänkt moms på cirkulär handel som uthyrning, reparationer och second hand, samt att Sverige ska nå nettonoll-utsläpp 2035. För att klara klimatomställningen vill Handels också se satsningar på a-kassa och arbetsmarknadspolitik.

Las-uppgörelsen. Låt bli att hänvisa till partsöverenskommelsen om las, kräver Handels. Den är inte Socialdemokraternas egen politik, utan har tillkommit efter krav från andra partier (C och L).

Avgiftsfri tandvård. Tandvården ska jämställas med övrig sjukvård och ingå i samma försäkringssystem.

Ekonomisk politik. Ändra det finanspolitiska ramverket. Det funkar inte att samla pengar i ladorna när de behövs i välfärden.

Socialdemokraternas kongress hålls i Göteborg 3–7 november. Förutom att lägga fast politiken inför valet 2022 ska ny partiledning väljas. Finansminister Magdalena Andersson föreslås bli ny partiledare. Kommunals ordförande Tobias Baudin föreslås bli ny partisekreterare. LO:s nuvarande och Handels förra ordförande Susanna Gideonsson föreslås bli ordinarie ledamot i partiets verkställande utskott.

Handels förste vice ordförande Elisabeth Brandt Ygeman är mötesordförande på S-kongressen.