Socialdemokraternas kongress har gett partiet en nytändning och en vänstersväng. Man har gjort en kursändring från ett liberalt projekt till att återigen lösa samhällets orättvisor genom kollektiva lösningar. Det kan gälla skolor, dagis, sjukvård, äldreomsorg, arbete eller rätt till bidrag. För att detta skall vara genomförbart har man beslutat att alla skall bidra till samhällets gemensamma genom arbete. 

Politik för LO-anslutna

Om nu Socialdemokraterna följer denna ideologiska kompass och sätter sakpolitiken framför makten finns det en chans att återigen föra en politik som gagnar LO-anslutna. Alternativet är SD tillsammans med borgerliga partier som definitivt inte skulle förbättra förutsättningarna för den som är handelsanställd eller tillhör något annat förbund inom LO. Att lägga sin röst på SD eller något annat borgerligt parti innebär inte en god arbetsmiljö, bra a-kassa, bra pension, god trygghet vid arbetslöshet, sjukdom och skador eller fackets inflytande på arbetsplatsen.

Samhällsförändring

Centerpartiet har bestämt att Socialdemokraterna inte får förhandla med Vänsterpartiet och detta har Socialdemokraterna accepterat. Nu har S tagit fram en agenda som visar att partiet vill ha en samhällsförändring. Hur ska detta vara möjligt utan Vänsterpartiets inflytande?

Vänsterpartiet går inte med på försämringar i anställningstryggheten, inom arbetsmiljön, inom vård och omsorg. Samtidigt har vi de borgerliga partierna M, KD, SD, L och Socialdemokraternas bundsförvant Centerpartiet som har en helt annan syn på trygghet som inte gynnar en LO-ansluten. Dessa borgerliga partier prioriterar inte kollektiva trygghetsreformer och arbetarnas rätt till inflytande på arbetsplatsen, man vill inte se skillnaden mellan arbete och kapital och har ett bristande intresse att minska klyftan mellan fattig och rik.

Förhandla med V

Om Socialdemokraterna menar allvar med sin vänstersväng och en återgång till en arbetarvänlig politik krävs det Vänsterpartiets medverkan genom förhandlingar. Socialdemokraterna måste sluta förvänta sig att Vänsterpartiet skall agera som dörrmatta. Inom Vänsterpartiet har man tröttnat rejält på att Socialdemokraterna betraktar partiet som röstboskap som inte får något tillbaka. Någon djävla ordning i ett parti får det ändå vara.