Frågan som domstolen ska avgöra är om det var rätt av Ica att avskeda en 45-årig man som var närvarande när en kvinnlig kollega i oktober 2020 blev fasthållen på jobbet av en 30-årig arbetskamrat.

Kort tid före huvudförhandlingen kom Ica med nya anklagelser: Under ett halvår före händelsen ska kvinnan ha blivit fasthållen med strypgrepp ytterligare tre gånger. Hon ska tydligt ha sagt ifrån att hon inte uppskattade behandlingen. Varje gång var det samma arbetskamrat som höll fast henne. 45-åringen ska ha varit närvarande alla gångerna, men inte deltagit handgripligen.

Övervakningsfilm

Trots de nya uppgifterna kretsade det mesta under den första rättegångsdagen kring händelsen i oktober. Den drygt två minuter långa övervakningsfilmen från händelsen spelades upp gång på gång. Filmen visar hur kvinnan kommer körande med sin truck till utlastningen där de två männen (och flera andra) arbetar. När hon går av trucken hamnar hon i närkontakt med 30-åringen. I två omgångar håller han fast henne, tidvis med ett grepp nära halsen. 45-åringen jobbar under tiden med utlastning och har kontakt med en lastbilschaufför som hämtar varor. Dessemellan ser han delar av vad som händer mellan 30-åringen och kvinnan.

Skojbråk

Inför domstolen berättade 45-åringen att han uppfattar handgemänget mellan 30-åringen och kvinnan som ett skojbråk. Det rådde en tuff och ”fysisk” jargong på arbetsplatsen och det var så de två brukade umgås, hävdade han. Först mot slutet av sekvensen inser han att 30-åringen denna gång gått över gränsen och att kvinnan blivit upprörd. Då uppmanar han kamraten att be kvinnan om ursäkt.

När han några dagar senare frågas ut av arbetsledningen om händelsen har han svårt att minnas och han svarar undvikande. Detta uppfattar arbetsgivaren som att han försvårar utredningen av händelsen. Ica hävdar också att han har uppmuntrat till våld. 30-åringen och ytterligare en man som var närvarande väljer att säga upp sig själva efter händelsen. 45-åringen vill inte göra det och blir då avskedad.

Kvinnan sa ifrån

Den utsatta kvinnan vittnade inför domstolen om att hon upprepade gånger blivit fasthållen av 30-åringen och att hon tydligt sagt ifrån att hon inte uppskattade det. 45-åringen, som varit hennes arbetskramrat och vän i mer än tio år, hade inte gått emellan. Hon är besviken på honom och på fackklubben, skyddsombudet och flera andra arbetskamrater, som hon anser inte har stöttat henne i en utsatt situation.

Inte ett brott

Helsingborgs tingsrätt friade i oktober i år 30-åringen från åtalet om misshandel mot kvinnan. Den tuffa jargong som funnits på arbetsplatsen, och som flera arbetskamrater vittnat om, gör att tingsrätten heller inte bedömer händelsen som ofredande. Domen har överklagats till hovrätten och brottmålet är alltså ännu inte slutligt avgjort.

45-åringen har aldrig varit misstänkt för medhjälp till brott, utan enbart hörts som vittne i brottsutredningen.

Skadestånd

Ändå försvarar Ica beslutet att avskeda honom. Facket har begärt att Arbetsdomstolen ogiltigförklarar avskedandet och att 45-åringen ska få skadestånd på 200 000 kronor samt utebliven lön plus ränta. Totalt rör det sig om över 600 000 kronor.

Uppdatering: Huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen avslutades efter två dagar. Dom meddelas 22 december.

Fakta: Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol som prövar arbetsrättsliga tvister. En arbetstvist är en tvist om kollektivavtal eller en annan tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Arbetsdomstolens avgörande kan inte överklagas.