Bry dig

Visa att du bryr dig! Det kan handla om allt från ett sms till att ”knacka på dörren”. Lyssna.

Inga råd

Var försiktig med råd.

Jobbet som frizon

Respektera om personen inte vill prata. En del kan ha jobbet som frizon från allt det jobbiga.

Våga trampa i klaveret

Var inte orolig att klampa i klaveret. Det är värre att dra dig undan helt.

Prata med chefen

Ser du att någon mår riktigt dåligt kan du också gå till din chef eller skyddsombud/facket och säga att du är orolig för din kollega. När en person mår dåligt påverkar det hela arbetsgruppen. Chefen har ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Källa: Maria Steneskog Nyman, beteendevetare och psykolog på företagshälsovården Previa.