Coop-butiken bryter mot handelns regler för hur brott i butik ska hanteras, menar facket. Tvärtemot vad reglerna säger uppmuntrar arbetsgivaren de anställda att ingripa – och använda våld om det behövs. Personalen ska själva bedöma situationen och avgöra hur farlig personen kan tänkas vara samt om brottet kan leda till fängelse.

Skyddsstopp

– Det är en rutin som sätter de anställdas liv och hälsa i fara. Situationen är så pass allvarlig att vi lagt ett skyddsstopp, säger Mariana Arntsen som är ombudsman på Handels och regionalt skyddsombud för butiken.

Regionala skyddsombud har laglig rätt att stoppa arbete när det finns en omedelbar och allvarlig fara för anställdas liv eller hälsa. Det kallas skyddsstopp och för Coop-butiken innebär det att rutinerna för hur brott ska hanteras av anställda inte längre får användas.

– Det är anmärkningsvärt att ett så pass stort bolag valt att frångå de regler som arbetsgivare och fack tagit fram tillsammans, säger Mariana Arntsen.

400 timmar övertid

Det var efter att anställda hört av sig som Mariana Arntsen tillsammans med kollegan Mathias Pettersson gjorde en skyddsrond i mitten av oktober.  

– Det är bland det värsta jag någonsin varit med om, säger Mariana Arntsen.

Facket har nu anmält Coop-butiken till Arbetsmiljöverket. Förutom rutinerna för hur en brottssituation ska hanteras har anställda arbetat betydligt mer än vad som är lagligt. Arbetstidslagen tillåter max 200 timmar övertid under ett kalenderår. Enligt facket har en anställd jobbat runt 400 timmar övertid under de senaste 12 månaderna. Det är i snitt 8 timmar i veckan. Varje vecka. Hela året.

Tydligare rutin

Coop vill i dagsläget inte kommentera anmälningarna till Arbetsmiljöverket då det pågår förhandlingar. Men i ett mejl till Handelsnytt skriver Coops pressekreterare Kevin Bell:

 – Arbetsmiljön ska vara trygg för våra medarbetare och vi uppmuntrar inte till våldshandling.Det vi nu gör är att förtydliga rutinen vid stöldsituationer i butiken. Det arbetet gör vi aktivt och i samverkan med de fackliga representanterna för att finna en lösning på frågan.

Fotnot: Vi har valt att inte skriva ut var butiken ligger med hänsyn till de anställdas säkerhet.

Vid rån – tänk på det här

  • Sätt den egna säkerheten främst.
  • Gör inget som kan utlösa våld.
  • Följ rånarens instruktioner.

Källa: Programmet Skydd mot rån i handeln är framtaget av Brottsförebyggande rådet (Brå), Rikspolisstyrelsen och Handelns Arbetsmiljökommitté (HAK). HAK består av representanter från arbetsgivarorganisationerna Svensk Handel och KFO samt fackförbunden Handels och Unionen.

Arbetstidslagen och skyddsstopp

Arbetstidslagen: Övertid får tas ut med högst 200 timmar under ett kalenderår. Finns det särskilda skäl och situationen inte går att lösa på ett annat rimligt sätt kan extra övertid tas ut. Övertiden och den extra övertiden får högst vara 150 timmar per kalenderår, men inte överstiga 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad.

Skyddsstopp:  Ett skyddsombud har rätt att avbryta arbetet när det finns en omedelbar och allvarlig fara för anställdas liv eller hälsa. Det kallas för skyddsombudsstopp och är reglerat i arbetsmiljölagen. Håller inte arbetsgivaren med ska de kontakta Arbetsmiljöverket som avgör om förbud ska gälla eller hävas.