Att vara en del av arbetarrörelsen är att vara en del av något större. Att vara medlem i ett fackförbund är meningsfullt, och att vara förtroendevald är ärofyllt. Men att vara anställd av ett fackförbund är något helt annat.

När arbetsgivare bryter mot lagar och avtal finns facket där för medlemmar som behöver hjälp. Men vad händer när facket som arbetsgivare bryter mot lagar och avtal? 

Inte mycket.

När jag blev anställd tänkte jag att det inte kan finnas en bättre arbetsgivare än facket. Efter många år som förtroendevald trodde jag aldrig att det faktiskt skulle visa sig vara raka motsatsen.

Arbetsgivare utan utbildning

Jag som anställd i ett fackförbund liksom mina kollegor runt om i landet, på a-kassorna, ABF och LO är alla Handelsmedlemmar. Vårt kollektivavtal AFO-Tjänstemän är ett bra avtal med långa bilagor och paragrafer om arbetsmiljö, kompetensutveckling och medbestämmande. Våra arbetsgivare är förtroendevalda, oftast helt utan utbildning i ledarskap eller erfarenhet av att leda personal.

De är själva anställda ute på arbetsplatser där många av dem förhandlar mot sin arbetsgivare. Ändå verkar de glömma bort allt vad arbetsgivaransvar är när de kliver in i en avdelningsstyrelse. Märkligt, tycker jag.

Diskriminering

Vad beror det på? Hur kommer det sig att det ter sig vara helt OK att bryta mot kollektivavtal och lagar när man själv har tagit på sig arbetsgivarkavajen?

Vi utsätts för dålig arbetsmiljö, det har förekommit lönediskriminering av kvinnor, hierarkin är starkt rotad och de som befordras till ombudsmän är oftast, just det, män.

Särbehandlingen av oss som är Handelsmedlemmar är kännbar och på något håll har det till och med förekommit hyvling.

Hot och skam

Varför hör man aldrig talas om det? Varför denna tystnad?

Kanske för att vi som kämpar för bättre villkor och arbetsmiljö blir bemötta med diverse hot och skam över att vi kräver sånt som medlemmarna vi är anställda av inte får. 

Jag önskar att det fanns ett visselblåsarsystem och att förbundet tog ansvar över anställda på lokal nivå. Det är inte möjligt för oss själva att få igenom förändringar som måste beslutas av förtroendevalda i fack som vi inte är medlemmar i. 

Det är dags för fackförbunden att se om sitt eget hus. Visa medlemmar och arbetsgivare hur bra man kan ha det på jobbet!