Handlingsprogrammet för trygga jobb, som kongressen antog, innehåller kända fackliga krav som att heltid ska vara norm samt begränsning av hyvling, visstidsanställningar och bemanningsföretag. I några fall skärpte kongressen programmets skrivningar på dessa punkter.

Helt ny är däremot skrivningen om villkoren för arbetare i gig-ekonomin. De som gör tillfälliga inhopp – ”gig” – baserat på en digital plattform saknar ofta det skydd som anställda har i lagar, kollektivavtal och sociala skyddsnät. Handels vill ta fram en strategi för att förbättra villkoren för gig-arbetare och organisera dem fackligt.

Skyndsamt

Flera kongressombud betonade att frågan är viktig och att det är bråttom. De ville skriva in att gig-strategin ska tas fram ”skyndsamt”.

– Gig-ekonomin är redan här. I storstäderna finns redan många ”dark stores”, det vill säga butiker dit bara gig-jobbare som kör ut varor har tillträde, sa Max Karlsson, kongressombud från Stockholm.

Noll insyn

Fenomenet är en allvarlig fara för Handels medlemmar, kommenterade Max Karlsson för Handelsnytt efteråt.

– I butiker som ”dark stores” har vi noll insyn. De kan strunta i allt vad kollektivavtal och arbetsmiljö heter. Om vi inte agerar snabbt kan den oreglerade gig-ekonomin utnyttja sitt försprång och konkurrera ut seriösa aktörer. Både butiker som Ica och e-handelsföretag som Mathem, sa Max Karlsson.

Förbundsstyrelsen motsatte sig att kongressen bestämmer vilka frågor som är mest angelägna att jobba med, men Max Karlsson och de andra talarna fick kongressen med sig i kravet på att gig-strategin ska tas fram skyndsamt.

Handlingsprogram för trygga jobb

Handels ska under kommande kongressperiod verka för: 

• Att heltid ska vara norm i alla Handels branscher.
• Att stärka deltidsanställdas rättigheter att få fler fasta timmar på kontraktet. 
• Förbättringar i pensionssystemet
• Att osakliga visstidsanställningar ska försvinna. 
• Att anställningar och arbetstimmar är skyddade mot osakliga uppsägningar och hyvlingar
• Att det ska krävas objektiva skäl och endast vara en tillfällig lösning att hyra in personal från bemanningsföretag
• Att utarbeta en strategi för att organisera och förbättra villkoren för arbetare i gig-ekonomin
• Att arbetskraftsinvandrares ställning ska stärkas på arbetsmarknaden. 
• Att försvara den svenska partsmodellen i internationella sammanhang. 
• Att lokala fackliga organisationer ska ha inflytande när långsiktiga bemanningsplaner tas fram. 
Jämställda löner och generella löneutjämningar mellan olika grupper av anställda. 
• Att lokala fackliga organisationer är med och utvecklar lokala lönesystem som bygger på anställdas kunskaper och arbetsinnehåll.
• Ökade kunskaper om hur ohälsosam arbetsbelastning förebyggs och hanteras. 
• Ökade kunskaper om hur kränkande särbehandling och trakasserier förebyggs och hanteras. 
• Att stärka skyddsombuden i sitt arbete. 
Säkra arbetsplatser där risken för farliga situationer minimeras. 
• Att kontrollåtgärder och bevakning av anställda inte missbrukas. 
• Obligatorisk och allomfattande företagshälsovård på alla arbetsplatser. 
• Att alla anställda ska kunna få en trygg återgång till arbetet efter en sjukskrivning. 
• Att sjukförsäkringssystemet garanterar en ekonomisk trygghet under sjukskrivningen.

Läs hela handlingsprogrammet här.