En lång rad kongressombud talade med glöd för att Handels ska försöka få till stånd en lag som begränsar butikers öppettider. Kongressen 2016 beslutade just det, men flera ombud var besvikna över att så lite hade hänt sedan dess.

– Vi har tagit upp frågan med flera politiska partier, men inget av dem vill driva fråga politiskt, förklarade Andreas Samuelsson från förbundsstyrelsen, FS.

Policy i stället för lag

FS anser också att öppettiderna behöver minskas, men då lagstiftning framstår som politiskt omöjligt vill man hellre utveckla Handels egen policy om öppettider.

Efter en lång och het debatt förlorade lagstiftningsivrarna de viktiga omröstningarna. Emma Kjellerby från Uppsala var en av flera ledamöter reserverade sig mot kongressens beslut. 

– Jag är besviken. Många butiksanställda tvingas jobba på tider de inte vill. Nu måste vi arbeta hårdare med Handels policy om öppettider, så att det faktiskt blir någon förändring, sa Emma Kjellerby efteråt.

Semester och arbetstid

Kongressen beslutade också att Handels ska kämpa för fler semesterdagar och kortare arbetsvecka än dagens 40 timmar.

Anne Kuusinen från Uppsala fick med sig kongressen på att Handels ska verka för att anställda ”tillräckligt ofta” ska få ledigt två dagar i sträck.

– Det är viktigt för återhämtningen. Idag kan man vara schemalagd 17 dagar innan en tvådagarsvila, kommenterade hon efteråt.