Sista beslutspunkten på Handels kongress bjöd på förbundsstyrelsens kanske största nederlag: frågan om när nästa kongress ska äga rum. Handels brukar hålla kongress vart femte år, men detta står inte inskrivet i förbundets stadgar. I stället beslutar varje kongress när nästa kongress ska hållas. 

Trots att det redan är 2022 är det 2021 års kongress som avslutades på torsdagen. Förbundsstyrelsen föreslog att nästa kongress ska hållas 2026.

– Vi behöver tid att genomföra våra kongressbeslut och att planera för nästa kongress, sa Handels ordförande Linda Palmetzhofer då hon vädjade till ombuden att hålla fast vid femårig kongressperiod.

Före valet

Flera ombud höll med förbundsstyrelsen, medan andra argumenterade för att hålla nästa kongress redan 2025.

– Kongressen bör inte hållas samma år som riksdagsvalet. Då blir det svårare för oss att påverka politiken, sa till exempel Christoffer Berggren från Stockholm.

Med röstsiffrorna 156 mot 129 beslutade kongressen att hålla nästa kongress under 2025. Datum och plats bestämmer förbundsstyrelsen.

Fler kön

Sista kongressdagen behandlades motioner som inte hade koppling till Handels olika handlingsprogram.

Kongressen beslutade bland annat att Handels ska driva på politiken för att anpassa juridiken efter fler än två kön. Nuvarande könstillhörighetslag ska delas upp i en lag om juridiskt kön och en annan om ingrepp i könsorganen.

– Den här motionen kan rädda liv, sa Joakim Isaksson Markström från Luleå och hänvisade till att många transpersoner idag lever under stor psykisk press.

Handels ska samarbeta med organisationer som RFSL om att säkra att alla ska känna sig välkomna i Handels oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Medlemmarna ska själva få definiera sin könsidentitet i medlemsregistret och i Handels enkäter ska det finnas fler alternativ än man och kvinna.

Inte bara vegansk

Engagerad debatt blev det också om förslaget att all mat som serveras på Handels utbildningar ska vara vegansk. Flera ombud argumenterade för, men till slut röstades det ner med stor majoritet.

Samma sak gällde förslaget att Handels ska sluta erbjuda kreditkortsfunktion på förmånskortet LO Mervärde. Flera engagerade ombud pekade på risken att medlemmar skuldsätter sig, men kongressen beslutade med stor majoritet att ha kvar möjligheten till kreditkort.