Handlingsprogrammet för facklig styrka, som kongressen antog, talar om att vända utvecklingen där allt färre arbetare är med i facket. Extra svårt har facket att organisera människor som är födda utomlands, har osäkra anställningar och jobbar i nya branscher utan uppbyggda fackliga strukturer.

Värva digitalt

Handels vill använda digitala verktyg och sociala medier för att värva medlemmar, genomföra möten och utbildningar och påverka opinionen, vilket också många ombud argumenterade för i kongressdebatten. 

– En butik är som en bunker när vi försöker skriva in medlemmar via surfplatta. Vi kommer inte åt nätet. Vi skulle behöva en Handels-app, sa Marie-Louise Ekberg från Handels i Trollhättan.

Hon blev glatt överraskad när kongressen röstade ja till hennes motion om att införa en ”smidig digital lösning” för medlemsvärvning. Detaljerade krav på klubbwebbar och fackliga forum röstades dock ner, sedan förbundsstyrelsen förklarat att utveckling av digitala hjälpmedel redan pågår.

Feministisk utbildning

Ombuden röstade också för en motion om att alla kurshandledare, avdelningsstyrelser, förbundsstyrelse och anställda ska utbildas i hur könsstrukturer och ojämställdhet fungerar.

Facklig utbildning för ickemedlemmar, facklig information på invandrarspråk och en film om Handels historia var andra frågor som debatterades.

Handlingsprogram för facklig styrka

Handels skaunder kommande kongressperiod verka för: 

Att värva medlemmar och bygga fackliga strukturer i nya branscher
Att värva fler anställda med otrygga anställningar
Att stärka skolinformationen
Att möjliggöra digital närvaro på sammankomster och möten.
Att utveckla en strategi för grupper som Handels i dag inte organiserar.
Att minska antalet utträden och utveckla åtgärder för att behålla medlemmar.
Att utveckla digitala verktyg för facklig introduktion för anställda på arbetsplatser.
Att stärka det internationella samarbetet.
Att höja beredskapen för etableringen av större multinationella företag inom EU och i Sverige.
Att bredda deltagandet och öka andelen medlemmar som går Handels utbildningar.
Att utveckla Handels digitala påverkansarbete.
Att fler medlemmar engagerar sig politiskt.
Att hitta nya allianser och samarbetspartner för att få genomslag för politik som gynnar Handels medlemmar.

Läs hela handlingsprogrammet här.