Könstillhörighet och mat, är det verkligen frågor som fackförbund ska diskutera på sina kongresser? frågar sig insändarförfattaren. Ja! Det anser Handels kongressombud runt om i Sverige.  

Under Handels kongress diskuterades många frågor. De största och längre debatterna handlade om schemaläggning, pension och studier. Inte minst arbetsområdet “Trygga Jobb” som tog kongressen tre dagar att debattera igenom. Debatterna om könstillhörighet och mat gick jämförelsevis snabbt. Den ena frågan röstades igenom och den andre röstades ner. Men dessa debatter var inte desto mindre viktiga. 

Handels medlemmar betalar medlemsavgift för att Handels bland annat ska driva viktiga frågor så som arbetsmiljö och las, men avgiften är också till för att vi solidariskt går ihop och värnar om varandras trygghet på jobbet i alla dess former. Att man tar rygg på sin kollega och backar upp hen i väsentliga frågor som att få vara den man är, utan att diskrimineras.   

Rädda liv

Inte minst är detta viktigt för att minska den psykiska ohälsan i våra branscher som breder ut sig. Det är en viktig fråga för arbetarrörelsen i både nutid och framtid, och är enligt ombud på kongressen en fråga som kommer rädda liv.  

Vi i förbundsstyrelsen är stolta över att Handels har medlemmar som skickar in motioner för att driva Handels framåt i frågor som kanske inte varit uppe på agendan innan. Det visar på ett brinnande engagemang, inte bara för sig själv och sin egen arbetsplats, men också ett engagemang i samhällsdebatten för alla arbetare i Sverige.   

Jag ser fram emot att vi tillsammans i Handels fortsätter prata och diskutera både om kön, mat, klimat, trygga jobb och mycket mer på våra kongresser. Det är medlemsdemokrati.