Måste jag berätta att jag väntar barn? 

Du har ingen skyldighet att berätta för din arbetsgivare. Det gäller även när du söker jobb. 

Ska jag jobba som vanligt? 

Vissa jobb kan vara extra riskabla – det kan handla om buller, vibrationer, tunga lyft, kemikalier eller smittorisker. När din chef får veta att du är gravid ska din arbetssituation riskbedömas och risker ska tas bort direkt. Om det inte går ska du få andra arbetsuppgifter. 

Om jag inte kan få andra arbetsuppgifter?

Då kan du bli förbjuden att jobba. Då kan du ha rätt till graviditetspenning från Försäkringskassan. För att få det behövs ett intyg från arbetsgivaren.  

Vad gäller vid graviditet och covid-19?  

Arbetsgivaren måste undersöka risken att smittas. Detta ska göras oavsett Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hänsyn ska tas till den anställdas mående och eventuella oro. Är smittrisken för stor kan du bli förbjuden att arbeta och ha rätt till graviditetspenning från Försäkringskassan. 

Har jag rätt att vila på jobbet? 

Du ska kunna ”vila i liggande ställning”. Det gäller även vid amning.  

Texten är tidigare publicerad i Arbetet. Detta är en förkortad version. 
Källor: Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Prevent