Vad är Vab?

Vab – vård av barn – är ersättning från Försäkringskassan som i sin tur ger dig rätt att vara borta från arbetet. Barnet ska vara under 12 år, men det finns undantag.

När får jag vabba?

Du får ersättning för vård av barn (vab) när:

  • stannar hemma från jobbet.
  • går miste om a-kassa.
  • följer med barnet till exempelvis läkare, barnavårdscentral eller tandläkare.
  • är hemma för att den som annars skulle ta hand om barnet är sjuk.

Min chef säger att jag inte får vabba mer och hotar att ta ifrån mig mitt ansvarsområde på jobbet om jag vabbar för mycket. Är det okej?

Nej.

  • Arbetsgivaren får inte neka dig att vabba när barnet är sjukt.
  • Du får inte heller missgynnas på grund av vab. Om det sker kan facket stämma arbetsgivaren och kräva ersättning.

Hur mycket pengar får jag?

Kan någon annan vabba med mitt barn?

Javisst.

  • Den du är gift eller bor ihop med kan vabba – även om de inte är barnets förälder
  • Den du tidigare varit gift med eller är förälder till ditt barns halvsyskon kan också vabba.
  • En släkting, granne eller vän kan också vabba för ditt barn. De behöver ringa till Försäkringskassan och registrera ett samband till barnet. Vab-ansökan ska skrivas under av både föräldern och extravabbaren.

Mitt barn är 12 år – när får jag vabba?

I vissa fall kan du få vabba med barn som är mellan 12 och 15 år.

Exempel 1: Du behöver följa med till doktorn eller barnet är så sjukt att det inte klarar sig själv.
Krav för vabb: Läkarutlåtande från första dagen du är hemma alternativt läkarvårdskvitto eller intyg om sjukvård.

Exempel 2: Ditt barn har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning. Då kan du få ett förhandsbeslut. Krav för vabb: En läkare behöver göra ett utlåtande för förhandbeslut. Läkarintyg behövs från 15:e sjukdagen.

Källor: Försäkringskassan, Handelsnytt