Den nyligen avslutade Handelskongressen gav vårt förbund ett tydligt mandat att fortsätta jobba för ökad jämställdhet. Nu är det dags att gå från ord till handling och se till att Handels förtroendevalda speglar medlemskåren. Jag vill starta ett nätverk som bereder väg för fler kvinnor med förtroendeposter i förbundet.

Spegla medlemskåren

Jag är stolt över att vårt förbund har tagit tydlig ställning i jämställdhetsfrågan. Här ingår att våra förtroendevalda ska spegla medlemskårens könssammansättning och att jämställdhet behöver beaktas på alla nivåer – från rekrytering av förtroendevalda till att bredda deltagandet på våra kurser. Detta ska även avspegla sig i fackliga spetsutbildningar, exempelvis avancerad förhandlingsteknik. Men vi är ännu inte där vi vill vara.  

Män har tunga uppdrag

Handels har en tydligt kvinnodominerad medlemskår, med 64 procent kvinnor och 36 procent män. Trots detta ser vi en överrepresentation av män på flera förtroendeposter, särskilt de med störst tyngd så som klubbordförande, vice klubbordförande och styrelseledamot i klubb. Den förtroendepost där andelen kvinnor sticker ut är sekreterare på 74 procent.

Som förbundsordförande för ett kvinnodominerat förbund och dessutom kvinna själv, är det givetvis omöjligt för mig att vara nöjd med att vi inte kommit längre med jämställdheten i Handels.  

Peppa och stötta

Därför kommer Handels initiera ett nätverk för förtroendevalda kvinnor, med syfte att få ännu fler kvinnor som förtroendevalda. Erfarenhet säger oss att det finns goda exempel på nätverk med syfte att peppa, dela erfarenheter, stötta och uppmuntra varandra som ger kraft och styrka till att påverka och förändra. Därför har de första stegen mot ett nätverk redan tagits och fler detaljer om nätverksarbetet kommer att utarbetas och komma senare i vår.

Systerskap

Ett nätverk för förtroendevalda kvinnor kan bli ytterligare ett steg på vägen mot jämställdhet, genom att synliggöra våra förtroendevalda kvinnor och bereda väg för att fler kvinnor ska vilja och kunna ta sig an fackliga förtroendeuppdrag 

Jag är inte nöjd förrän vi uppnått jämställdhet i förbundet. Nu startar vi Systerskap i Handels!