ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) är Sveriges största studieförbund. Det grundades 1912 av Socialdemokraterna, LO och Kooperativa förbundet. ABF erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang i alla Sveriges 290 kommuner. ABF har 51 avdelningar på lokal nivå, 21 distrikt på regional nivå och förbundsexpedition på nationell nivå. Varje enhet är en egen juridisk person med fristående styrelse.

PRO och Hyresgästerna

Bland ABF:s i dag över 50 nationella medlemsorganisationer finns Vänsterpartiet, PRO, Hyresgästföreningen samt en rad patientorganisationer och invandrarföreningar.

ABF har cirka 900 årsanställda. Förbundets tjänstemän organiseras i Handels. Personalen går under kollektivavtalet för folkrörelseorganisationer mellan Handels och Fremia (fd KFO).

En halv miljard

Pandemiåret 2020 omsatte ABF 0,49 miljarder kronor. Verksamheten finansieras främst genom statsbidrag. ABF genomförde under året 53 000 studiecirklar. ABF:s kulturprogram hade 2 miljoner deltagare.

ABF:s ideologiska kompass är idéprogrammet ”Gör en annan värld möjlig!” Där sägs att bildningsverksamheten grundas på jämlikhet, solidaritet och demokrati och syftar till en samhällsomdaning i enlighet med arbetarrörelsens värderingar.