Bakgrunden är ett samarbete med Tim Bergling Foundation där syftet var att hjälpa till att belysa psykisk ohälsa.
– Vi vet att den psykiska ohälsan ökar, särskilt hos yngre. Då måste vi alla hjälpas åt för att ändra det, säger Kristina Rosenius, HR-specialist på Bauhaus.  

Därför ger nu byggvaruhuskedjan alla anställda i Sverige tillgång till gratis psykologstöd online. Tanken med online är att det ska vara enkelt och lättillgängligt. Samtalet är dessutom anonymt gentemot arbetsgivaren. Chefen vet alltså inte vem som ringt.
– Vi tycker att det är viktig att ta hand om våra anställda. Mår våra anställda bra, mår företaget bra. Som arbetsgivare har vi ett helhetsansvar. Människan är en helhet. Man är inte en yrkesmänniska och en privat. Mår man dåligt gör man det hela dygnet, säger Kristina Rosenius.

Många unga har oro och ångest

  • 41 procent i åldern 16 till 84 år har besvär med ängslan, oro eller ångest. 49 procent av kvinnorna uppgav dessa besvär medan 33 procent av männen gjorde det.
  • I den yngsta åldersgruppen 16 till 29 år uppgav nära 55 procent att de hade besvär av ängslan, oro eller ångest.
  • 4 procent i åldern 16–84 år svarade att de fått diagnosen depression under det senaste året.
  • 86 procent av befolkningen i åldern 16–84 år skattade sitt psykiska välbefinnande som gott eller mycket gott.

Källa: Folkhälsomyndighetens Nationella folkhälsoenkät (2020)

Åsa Rosander, som jobbar på Bauhaus och är ordförande i fackklubben, tycker att initiativet är jättebra.
– Det är ett väldigt fint initiativ. Vi ser ju att människor inte mår bra. Och under coronan kunde man inte träffa vänner på samma sätt. Flera blev isolerade, säger Åsa Rosander.

Även om hon, som alla andra i samhället, varit begränsad i sina sociala kontakter har hon haft sin familj. Så har det inte varit för alla. Sjukdomen och smittorisken i sig har ju oroat flera, menar Åsa Rosander. Och nu oroar kriget många.
– Vi pratar mycket om Ukraina på jobbet och vi märker på kunder att fler är oroliga. De köper lite andra varor. Mycket vattendunkar till exempel.

Tim Bergling Foundation arbetar bland annat med att förebygga självmord och psykisk ohälsa. Stiftelsen grundades 2019 av föräldrarna till musikern Tim Bergling, med artistnamnet Avicii.

Hjälp anställda på Bauhaus kan få:

Psykologhjälp online. Nås via en QR kod. Koden sitter på posters i omklädningsrum, matsalar och vilorum.

Självhjälpsprogram som professionella psykologerna tagit fram. Riktar sig till anställda som inte vill prata med någon men ändå vill ha stöd.

Föreläsningar och utbildningar gjorda av psykologer och den ideella föreningen Suicid Zero, som arbetar för att minska självmord.

Företagshälsovård.