Handelsnytts granskning av ABF har avslöjat allvarliga arbetsmiljöproblem på flera håll inom ABF. Vad är din kommentar?

– Ingen ska behöva må dåligt på sin arbetsplats. Medlemmar vittnar här om att de upplever allvarliga arbetsmiljöproblem. Handels stöttar och företräder dem gentemot arbetsgivaren som ju alltid har ansvar för arbetsmiljön. Arbetsgivaren måste ta det på allvar, säger Fredrik Wimborn, ombudsman på Handels förbundskontor med ansvar för ABF.

En ombudsman i Handels har beskrivit ABF:s struktur som gammalmodig och att lokala styrelser lätt manipuleras av starka chefer. Både ABF-anställda och kommunföreträdare uttrycker frustration över att ABF centralt inte tar tag i missförhållanden i lokala ABF-avdelningar. Vad är din bild?

– Flera organisationer i folkrörelsen är uppbyggda på liknande sätt, även fackförbund som Handels. Men inom Handels är ombudsmännen, och därmed cheferna på avdelningarna, anställda av förbundet centralt.

Detta ger den centrala nivån i Handels större kontroll över hur förbundets lokala avdelningar sköts. Borde ABF ta efter?

– Vet inte. Jag har inte stenkoll på hur dialogen har gått mellan ABF:s förbundsexpedition och avdelningarna i de här fallen.

Flera anställda är besvikna över att ABF som arbetsgivare inte lever upp till sina stolta ideal. Har arbetarrörelsens organisationer ett särskilt ansvar för att bedriva schyst personalpolitik?

– Det ska inte spela någon roll om arbetsgivaren är privat eller en folkrörelse, man ska alltid sträva efter en bra arbetsmiljö. Fackligt ställer vi samma krav oavsett vilken typ av arbetsgivare det gäller. Vi kan till exempel ta ärenden till Arbetsmiljöverket eller Arbetsdomstolen.