Varför ville du skriva om Pick by voice? 

– Pick by voice är en stor del av arbetet på lager. Jag visste att jag ville börja krönikan med ”Upprepa”. Det ordet använder man många gånger per dag, när man inte uppfattat ordern. 

Du har jobbat på Lidls lager i 15 år. Hur har arbetet förändrats? 

– När jag började hade vi pekskärmar med plocklistor på truckarna. Då kunde man gå framåt och bakåt i ordern om man kände sig osäker på om man missat något. Det var också lättare att planera arbetet. Med Pick by voice hör du bara senaste artikeln, du vet inte vad som kommer härnäst.

Vad skulle få dig att känna dig mindre som en robot? 

– Mer rotation och varierade uppgifter. Och att få jobba i grupp igen. I dag är det svårt att prata med kollegor eftersom headsetet tror att jag pratar med det och börjar svara i örat. Och så skulle jag vilja kunna lyssna på poddar, men det får vi inte göra på arbetstid. Även fast vi bara har headsetet i ena örat.