Händelsen inträffade på Coops lager i Bro nordväst om Stockholm på julafton 2021. En lagerarbetare bokade och gjorde i ordning en truck vid arbetsdagens början och gick sedan för att hämta en kopp kaffe. När han kom tillbaka hade en kollega tagit just den trucken. De två männen började bråka högljutt och drog i varandra. Bråket avbröts av en arbetsledare och båda männen skickades hem. 

I mellandagarna hade männen telefonkontakt. De betraktade bråket som utagerat och enligt facket jobbade de sedan vidare utan konflikt.

Vet inte vem som var drivande

Under januari kallades männen till två möten med arbetsgivaren, Coop Logistik AB. Den 4 februari avskedades båda två. I ett förhandlingsprotokoll som facket hänvisar till har arbetsgivaren uppgett att man valt att avskeda båda männen eftersom man inte vet vem som var drivande i bråket och vem som bara försvarade sig.

Handels anser att det var fel att avskeda männen och har därför med stöd av LO-TCO Rättsskydd stämt Coop i Arbetsdomstolen. Facket kräver att avskedandena förklaras ogiltiga och att männen får skadestånd med 200 000 kronor var plus utebliven lön.

”Inte våldsamt bråk”

Juridiskt ombud för båda lagerarbetarna är förbundsjuristen Styrmir Olafsson. Han säger att våld på en arbetsplats visserligen är oacceptabelt, men att bråket på lagret i Bro inte var våldsamt.

– De drog i varandra, men har inte brukat våld, säger Styrmir Olafsson.

Hur lämpligt är det att du som ombud företräder båda parterna i bråket när det tycks vara oklart vem som angrep vem?

– Vår utgångspunkt är att ingen av dem har brukat våld. De har klarat upp bråket och är inte i konflikt med varandra.

Handelsnytt har erbjudit Coop att kommentera fallet. Coops presskommunikatör Therese Knapp bekräftar att Coop har avskedat två medarbetare vid terminalen i Bro, men säger att arbetsgivaren väljer att inte kommentera enskilda personalärenden av hänsyn till medarbetarnas integritet.

Fakta: Avskedande och uppsägning

En anställd som har misskött sig på jobbet kan bli avskedad eller uppsagd. Detta regleras i lagen om anställningsskydd (las).

Avskedande får ske om den anställde misskött sig grovt, till exempel genom stöld, misshandel eller andra brott. Det gäller framför allt brottslighet som har koppling till jobbet. Vid avskedande får man lämna arbetsplatsen omedelbart och har inte rätt till uppsägningslön. Man blir också avstängd från a-kassan under 45 dagar.

Vid mindre allvarlig misskötsamhet kan den anställde bli uppsagd av personliga skäl. Då har man rätt till lön under uppsägningstiden. Uppsägning ska ha saklig grund.

Den som anser sig ha avskedats eller sagts upp felaktigt kan begära att beslutet ogiltigförklaras. Om en domstol förklarar uppsägningen eller avskedandet ogiltigt har den anställde rätt till skadestånd.

Många fall löses genom förlikning, det vill säga en uppgörelse mellan den anställde och arbetsgivaren innan tvisten gått till huvudförhandling i domstolen. Det brukar innebära att den anställde får en summa pengar av arbetsgivaren.